Hoppa till huvudinnehåll

#studieförbundensamlarsverige

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Det kommer att drabba deltagarna hårt. Minskningen om en tredjedel riskerar att över 200 000 deltagare att drabbas direkt. Under hashtaggen #studieförbundensamlarsverige står nu Sveriges tio studieförbund enade i protest.

Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

ABF finns idag närvarande i alla Sveriges 290 kommuner och vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Vi kräver ett omedelbart stopp på nedskärningarna för studieförbund!

#studieförbundensamlarsverige