Hallsberg

Adressen till vår lokal i Hallsberg är Västra Storgatan 11. Här finns flera studierum och möteslokaler i olika storlekar samt en mindre cafédel.

Besöksadress:
Västra Storgatan 11
694 30 Hallsberg 

Telefon:

010-203 17 00

E-post:
info.orebro@abf.se

 

Personal