Lindesberg

Vår expedition och studielokaler ligger på Smedjegatan 9. Här finns flera studierum i olika storlekar samt en trevlig cafédel med kök som passar till möten eller mindre föreläsningar.

Besöksadress:
Smedjegatan 9

711 30 Lindesberg

Telefon:
010-203 17 00

E-post:
info.orebro@abf.se