Hoppa till huvudinnehåll

Trappan Resurscenter

På Trappan Resurscenter tar vi emot kvinnor som vill lära sig mer om hur det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Projektet Trappan drivs av ABF i samarbete med Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Öbo och Region Örebro län och finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet med vår verksamhet är att ge utlandsfödda kvinnor de verktyg de behöver för att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Trappan är ett utbildningsprogram där deltagarna studerar svenska och samhällskunskap, samtidigt som de får diskutera, och planera sin framtid tillsammans med handledare och volontärer. Studierna varvas med praktik där alla deltagare får möjlighet att prova olika yrken på flera olika arbetsplatser i Örebro.

Det finns inga krav på förkunskaper för att delta i Trappan. Vi vill att alla ska kunna ta del av kunskap och information som behövs för att vara en aktiv del av samhället. Vi pratar mycket om arbete och utbildning. Men också om miljöfrågor, hälsa, jämställdhet och politik. Helt enkelt om allt som vi tror behövs för att få ett bra liv och ett meningsfullt arbete. Vi arbetar också med hälsa och friskvård, bland annat genom ett samarbete med Friskis och Svettis.

Vårt mål är att alla deltagare på Trappan ska få bättre självförtroende, både i det svenska språket och i det svenska samhället, ett bredare kontaktnät och en tydlig plan för sin framtid.

Vi som jobbar på Trappan Resurscenter.
Från vänster: Sofia Linnér, Khawla Adem, Diep Pham, Vivian Qudsieh, Åsa Wilson