Hoppa till huvudinnehåll

Trappan Resurscenter

På Trappan Resurscenter tog vi emot kvinnor som ville lära sig mer om hur det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Projektet Trappan drevs av ABF i samarbete med Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Öbo och Region Örebro län och finansierades av Europeiska socialfonden. Syftet med verksamheten var att ge utlandsfödda kvinnor de verktyg de behöver för att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Trappan var ett utbildningsprogram där deltagarna studerar svenska och samhällskunskap, samtidigt som de får diskutera, och planera sin framtid tillsammans med handledare och volontärer. Studierna varvades med praktik där alla deltagare fick möjlighet att prova olika yrken på flera olika arbetsplatser i Örebro.

Alla som ville fick delta i trappan, att alla skulle kunna ta del av kunskap och information som behövs för att vara en aktiv del av samhället var vår målbild. 

Målet var att alla deltagare på Trappan skulle få bättre självförtroende, både i det svenska språket och i det svenska samhället, ett bredare kontaktnät och en tydlig plan för sin framtid.