Till sidans huvudinnehåll

Samarbeta med ABF Halland

Känner du att du behöver lära dig mer om hur din förening kan arbeta tillsammans med ABF Halland?
Då är det den här informationen du letat efter.

Ett collage av bilder. En äldre man och två yngre kvinnor bredvid varandra. Böcker och en blomkruka i förgrunden. En karta i bakgrunden med ett grönskande träd.

Ta kontakt med ABF Halland!

Tillsammans kan vi vidareutveckla din förenings medlemmars kunskaper genom studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. Du kan naturligtvis också boka en tid med ABF Halland och diskutera hur du ser på föreningens utbildningsbehov och sedan planera verksamheten tillsammans.

På mötet kan du:

  • Presentera din idé med studierna och få hjälp med att utveckla den
  • Få veta hur du kan planera, genomföra och rapportera era studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang
  • Ta reda på vilka utbildningar ABF Halland har för cirkelledare och förtroendevalda
  • Få information om studiematerial och ta reda på hur man gör en arbetsplan
Maila oss

Medlemskap eller samarbetsavtal?

En organisation som blir medlem i ABF Halland har rösträtt på års- och halvårsmötet och kan nominera till ABF-styrelsen.

Ett alternativ är att teckna samarbetsavtal då får man hjälp och stöd med studier och kultur men har inget formellt inflytande på ABF:s representantskapsmöten.

Medlemskap i ABF Halland

När man ansökt om att bli medlem hos ABF Halland ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet. ABF Halland utreder om den ansökande uppfyller medlemskriterierna och lägger därefter förslag till styrelsen om att bevilja medlemskap för organisationen.

Fyll i formulären

Så här gjorde vi

Hjärt- och lungsjukas Riksförbund är sedan många år medlemsorganisation i ABF och vi har sedan långt tillbaka samarbetat på central, regional och lokal nivå. ABF är en mycket viktig samarbetspartner och har en stor betydelse i våra olika styrelseutbildningar och för att bidra till att hålla en hög kompetens att leda en förening. Tack vare samarbetet med ABF på lokal nivå kan vi erbjuda våra medlemmar studiecirklar i våra intressefrågor men också i alla möjliga ämnen som intresserar och engagerar just den lokalföreningen. I ett framtida samarbete hoppas vi att finna gemensamma tankar hur vi ska förstärka och utveckla folkrörelsearbetet. Inger Ros Hjärt- och lungsjukas Riksförbund
”ABF är vår partner i mycket av vår verksamhet: studiecirklar, kultur, ungdomsseminarier och den årliga riksträffen som avslutas med ett stort karnevalståg. Tack vare att ABF har utbildat vårt förbund i projektkunskap har vi kunnat genomföra flera framgångsrika projekt. Exempelvis har vi tillsammans med ABF startat en radiostation i staden Oruro i västra Bolivia. Syftet med stationen är bland annat att främja alfabetiseringsprojekt och studiecirkelverksamhet. Att ABF blev vårt studieförbund har varit lyckat. Vi känner oss hemma eftersom vi har samma grundläggande värderingar. Jorge Alvarez Bolivianska riksförbundet