Till sidans huvudinnehåll

Ledarskapsutbildning för kvinnor HT 2024

Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld. Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer.

Publicerad 2024-06-28

Därför genomför vi under hösten 2024 en riktad utbildning för kvinnor inom LO-förbunden i Örebro och Värmlands län.

Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med jämställdhet, härskartekniker, organisationsteori, maktstrukturer, föreningskunskap, demokrati och ledarskap. I kursen görs nulägesanalys, historisk tillbakablick och formulerar framtidsmål utifrån ett kvinnligt ledarskap i arbetarrörelsens organisationer.

Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att medverka till utveckling av den egna organisationen kommer att gå som en röd tråd genom kursen.

Utbildningen genomförs av LO-distriktet i Örebro och Värmland, ABF Örebro län och ABF Värmland.

Utbildningen omfattar totalt sex kursdagar och hemarbetsuppgifter mellan träffarna. Uppgifterna innehåller bland annat inlämningsuppgifter kring intervjuer, observationer i möten/konferenser etc.

 

Träff 1:
19 – 20 september 2024, ABF Örebro

Träff 2:
1 – 2 oktober 2024, ABF Örebro

Träff 3:
5 – 6 november 2024, ABF Örebro

Samt ett digitalt avstämningsmöte den 15 oktober 17:00-18:00

 

KURSLEDARE

Meta Fagerström (Musikerförbundet Mälardalen-Småland)
meta.fagerstrom@musikerforbundet.se

Emma Brodin (Transport avd 9)
emma.brodin@transport.se

Vid frågor kontakta gärna:

Andreas (Ante) Mäkelä
Verksamhetsutvecklare, ABF Örebro län

andreas.makela@abf.se
010 – 206 69 18

För mer information och anmälan, klicka här!

Dela artikeln