Gå till innehåll

Lediga tjänster på ABF

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt obundna, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde och vi arbetar med en målsättning om att förstärka och fördjupa demokratin inom samhällslivets alla områden.

ABF består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. ABF är en federation med en förbundsexpedition på nationellt plan och 51 lokalavdelningar.

Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man kan till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela gitarr eller göra film. Varje år delta r 750 000 personer i ABFs cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker våra föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten. På central nivå finns förbundsexpeditionen, som håller kontakt med centrala medlemsorganisationer och de organisationer vi har samarbetsavtal med, inventerar behov av studier och arbetar politiskt för att främja folkbildningens villkor. Förbundsexpeditionen stödjer också utvecklingen av verksamhet inom ABF-organisationen. Här arbetar verksamhetsansvariga övergripande inom områden som kultur, integration, hälsa, fackligt, politiskt och internationellt, samt tillgänglighetsfrågor.

Eventuella lediga tjänster listas i menyfältet till vänster.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 februari 2018.

Är du intresserad av att bli cirkelledare hos ABF?