Hoppa till huvudinnehåll

Regler för studiecirklar

ABF rapporterar varje år tusentals studiecirklar, kulturprogram och kurser. Dessa finansieras av statsbidrag. Det är ABF som har ansvaret för att dessa rapporteras enligt regelverket men du som cirkelledare har en viktig roll i vårt kvalitetsarbete.

Vad är en studiecirkel?

Den huvudsakliga delen av vår verksamhet bedrivs i studiecirklar. Studiecirkeln utgår från deltagarnas önskemål, erfarenheter, behov och förmågor. Som cirkelledare bestämmer du tillsammans med deltagarna vilket mål ni vill ha med just er studiecirkel. Det innebär att två cirklar inom samma ämne kan se helt olika ut, det är deltagarna som tillsammans med cirkelledaren formar lärandet i cirkeln så att det passar just dem bäst.  

Du som cirkelledare har en viktig roll i ABFs kvalitetsarbete

Det är viktigt att all verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag sker så som den rapporteras. Det betyder att det är viktigt att du meddelar ABF om ni gör några förändringar i er studiecirkel. Det kan exempelvis handla om en deltagare som slutar eller tillkommer, ni kanske bestämmer er för att byta dag, tid eller lokal. Oavsett vilket måste ABF informeras om alla ändringar.