Hoppa till huvudinnehåll

Kort om ABF Göteborg

ABF Göteborg bildades 1913, ett år efter bildandet av ABF.

ABF Göteborg genomför årligen ca 4 500 studiecirklar varav hälften inom det estetiska området. Därutöver anordnar vi cirka 3 500 kulturarrangemang och föreläsningar. 

Vårt dotterbolag, ABF Vuxenutbildning AB (ABF Vux), genomför vuxenutbildning på uppdrag av Göteborgs stad, med introduktionskurser och gymnasiestudier i kombination med yrkesutbildningar.

Vi har ett brett utbud för att kunna nå ut till så många som möjligt. Tillgänglighet är grunden i vår verksamhet. Huvuddelen av våra aktiviteter är förlagda till bostadsområden där vi samarbetar med olika föreningar.

Våra utmaningar

  • Att utveckla demokratin
  • Att erövra kulturen
  • Att minska kunskapsklyftorna

Vår vision

Vi vill att våra deltagare ska uppnå

  • ökade kunskaper och färdigheter 
  • ökat självförtroende och ökad självinsikt 
  • ökad skapande- och kommunikationsförmåga 
  • ökad förmåga att lösa problem i grupp 
  • ökad förmåga att tillämpa helhetssyn och kritisk hållning 
  • ökad förmåga att delta i ett förändringsarbete 
  • ökad förståelse för andras åsikter och bättre kontakt med andra människor