Hoppa till huvudinnehåll

Villkor när du anmäler dig till en kurs

Det är viktigt att du känner till villkoren som gäller när du anmäler dig till någon av kurserna i vårt publika utbud, därför ber vi dig att noga läsa igenom villkoren.

ANMÄLAN

Anmälan till kurserna är bindande. 

Sista anmälningsdag till terminskurser är för vårterminen 31 januari och för höstterminen 4 september, efter dessa datum tar vi emot din anmälan i mån av plats. Anmälan till helgkurser och andra kortare kurser sker löpande under terminen.

För att anmäla dig på hemsidan behöver du ange en mejladress. Har du ingen eller inte vill fylla i den, är du välkommen att anmäla dig via telefon istället: 031-774 31 10.

STUDIETIMME

En studietimme är 45 minuter. Alla timangivelser på hemsidan, i kurskatalogen och liknande avser alltid studietimmar.

KURSSTART

Normal kursstart för vårterminen är vecka 6-8 och på höstterminen vecka 36-39. Vi har även löpande kursstarter under hela terminerna, så som korta kurser med senare start samt helgkurser.

Det startdatum som anges på en kurs är preliminärt. Kursen startar när det är tillräckligt många anmälda deltagare.

KALLELSE

Kallelse får du ungefär en vecka innan kursstart. Kallelsen är även din faktura och på den hittar du dina inbetalningsuppgifter.

KURSAVGIFT

Om kursavgiften överstiger 1 500 kronor kan du dela upp betalningen över två månader. Detta meddelar du i samband med anmälan.
Du får 15 % rabatt på kursavgiften om du har en funktionsvariation och är medlem i en handikappsorganisation, eller är pensionär, student eller arbetssökande. Rabatten gäller inte danskurser hos World Dance Company. Där gäller istället: Går du två eller fler danskurser får du 5 % rabatt på vardera kurs.
Meddela vid anmälan om du ska ha del av någon rabatt så att summan på inbetalningskortet blir rätt.
Kursbok och arbetsmaterial ingår inte i kursavgifterna (om inte så anges).
Enligt kap. 3 11 § punkt 5 i Mervärdesskattelagen är ABF momsbefriade.

BETALNING

Betalning gör du med hjälp av inbetalningskortet som kommer med kallelsen.
Meddela vid anmälan om du ska ha del av någon rabatt så att summan på inbetalningskortet blir rätt.

AVBOKNING

Vid avbokning gäller ångerrätt enligt distansavtalet. Det innebär att du kan ångra din anmälan (till 031-774 31 10) 14 dagar efter att vi bekräftat din anmälan.
Avanmälan gäller från det datum vi får meddelandet. Om du har påbörjat kursen förverkas din ångerrätt. Ångrar du dig minst en vecka innan kursen startat kan vi ta ut en avgift på 150 kr, mindre än en vecka före kursstart upp till halva avgiften, efter start hela avgiften. Undantagen är t ex sjukdom styrkt med läkarintyg eller flytt till annan ort.
Om vi måste ställa in återbetalas erlagd avgift. Om vi förskjuter starten mer än en vecka eller byter dag/tid har du rätt att ångra dig och då får du självklart tillbaka hela den avgift du betalat.


PERSONNUMMER

Personnummer är en obligatorisk uppgift för vår rapportering till Folkbildningsrådet. ABF behandlar dina personuppgifter dels för att kommunicera med och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, dels för att tillgodose de krav som offentliga bidragsgivare ställer.
Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utöva utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet i enlighet med Förordningen om statsbidrag till folkbildningen (2015:218) sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning.
Vi är skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter, i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078). Vi raderar eller anonymiserar personuppgifter från personer som inte deltagit i verksamhet på sju år.