Hoppa till huvudinnehåll

Nordenskolan

Nordenskolan är en årlig facklig-politisk ledarutbildning om den nordiska modellen.

Anmälan till Nordenskolan 2023/2024

Anmäl ditt intresse via denna länk senast 16 juni 2023

Kort om utbildningen

  • Få kunskap om den nordiska modellen och verktyg för att omsätta dessa kunskaper till praktisk politik.
  • Delta i en samnordisk utbildning med deltagare från hela Norden som är aktiva inom arbetarrörelsen på regional- eller riksnivå.
  • Ingå i Nordenskolans alumninätverk efter kursen – ger möjlighet att ytterligare bredda dina kunskaper och ditt kontaktnät.

 

Tid och plats

Utbildningen består av två tredagarsinternat på olika platser i Norden samt mellanliggande arbete. Datum och platser för nästa utbildningstillfälle är 8–10 november 2023 i Finland och under våren 2024 i Danmark. Exakta datum kommer att meddelas senare. I december anordnas ett digitalt möte.

Mer information

Här hittar du mer information och praktiska detaljer om Nordenskolan.

Tidigare deltagare berättar

”Att ha starka nätverk är ett av de främsta verktygen för att få inflytande och möjlighet att påverka samhället i den riktning man vill. I Norden och inom arbetarrörelsen i Norden har vi en stark tradition av att samarbeta och det växer sig allt starkare när vi ser vilken skillnad vi kan göra i världen. Nordenskolan är det tydligaste exemplet vi har på hur nätverksbyggande kan se ut i praktiken - där drivna personer från arbetarrörelsen i de nordiska länderna gemensamt utbildar sig och ser till att utbilda andra. Med alumninätverket binder vi samman årskullar och ger mervärde för både nya och tidigare deltagare.”

Emilia Työrä
Deltagare i Nordenskolan 2015, ordförande i Nordenskolans alumnistyrelse och riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Sverige.