Hoppa till huvudinnehåll

Mer information om Nordenskolan

Här hittar du mer information och praktiska detaljer om Nordenskolan.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en kunskapsbaserad förståelse av den nordiska modellen och ge dem verktyg för att kunna omsätta dessa kunskaper till praktisk politik.

Deltagarna ska få fördjupade kunskaper om likheter och skillnader mellan de nordiska länderna, om det nordiska samarbetet och om den nordiska modellens möjligheter och utmaningar.

Arrangörer

Utbildningen genomförs i samverkan mellan ABF Norden och den nordiska arbetarrörelsens samarbetsorganisation SAMAK.

Målgrupp

Målgruppen är ledare på regional och central nivå som är eller kan bli strategiskt placerade i organisationen. Utbildningen ska leda till aktivitet under tiden och efteråt inom respektive land och organisation. Det förväntas att deltagarna brukar kunskapen aktivt i sin egen organisation och bidrar till att sprida kunskap och insikter om den nordiska modellen och dess utmaningar. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna ingå i Nordenskolans alumninätverk.

Alla SAMAKs medlemsorganisationer kan anmäla in deltagare till Nordenskolan. Utöver dessa platser erbjuds deltagande i Nordenskolan till S-gruppen i Nordiska Rådet, ABF Nordens medlemsorganisationer och närstående tankesmedjor.

Upplägg

Deltagarna kommer att fördjupa sig i den nordiska modellen genom att ta del av aktuell forskning, genom samtal med deltagare från andra nordiska länder och ledare inom den nordiska arbetarrörelsen och genom fördjupande fokusarbeten. Deltagarna förväntas ta del av utbildningsmaterial samt att lägga ner arbete i tvärnationella basgrupper inför, under och mellan utbildningstillfällena.

Utbildningen bygger på forskningsprojektet NordMod 2030, som genomförts på uppdrag av SAMAK. Projektet rymmer grund-, land- och slutrapporter samt temarapporter om att skapa för att dela - och dela för att skapa, välfärdsmodellens framtida finansiering och bärkraft, anständigt arbetsliv - avtalsmodellens framtid, inkluderings- och integrationsutmaningar samt demokrati och deltagande. Utgångspunkten är att arbetarrörelsen ska ha de bästa svaren på den nordiska modellens utmaningar. Utbildningen knyter också an till SAMAKs utvecklingsteman.

Utbildningsspråk är skandinaviska, med engelska som stödspråk.