Hoppa till huvudinnehåll

YGAP

YGAP (Youth Global Awareness Programme) är en global utbildning som riktar sig till personer mellan 18-35 år inom arbetarrörelsen och genomförs årligen i samverkan med the International Federation of Workers’ Education Associations (IFWEA).

Under nästan två veckor skapas utrymme för deltagare från flera olika länder att utbyta erfarenheter, tankar, idéer och kunskap.

Syftet med utbildningen

Utbildningen kretsar kring temat Education for Empowerment och syftar till att främja utvecklingen av folkbildande verksamhet för att möta vår tids största utmaningar. Som deltagare får du nya eller fördjupade kunskaper om internationellt arbete och får chansen att knyta kontakter och skapa nätverk med likasinnade personer och organisationer, som alla arbetar för en bättre, mer rättvis, solidarisk och jämställd värld. Tillsammans bygger deltagarna en global kunskapsbank och utvecklar nya idéer kring den globala arbetarrörelsens fortsatta arbete.

Upplägg

YGAP består av tre delar: förberedande digitala träffar, fysiska seminariedagar samt studiebesök i Sydafrika. 

Väl på plats i Kapstaden är kursen förlagd på Community House – en plats där många organisationer inom arbetarrörelsen verkar. Under del ett varvas seminarier och grupparbeten, vilket följs av ett längre studiebesök hos en civilsamhällesorganisation baserad i eller runt Kapstaden.

Studiebesöket är en fantastisk möjlighet att få en inblick i hur det civila samhället organiserar sig och arbetar för att möta svårigheter och vardagens utmaningar. Att få uppleva en resa som denna skapar ett stort engagemang och tanken med utbildningen är att den nya kunskapen inte ska stanna hos den enskilde deltagaren, utan att på ett eller annat sätt spridas efter avslutad utbildning. Därför skapar deltagaren en presentation på plats i Kapstaden, något vi kallar Postcard from the South. Förhoppningen är att varje deltagare ska använda sina nya kunskaper och nätverk inom sin egen organisation och på så sätt sprida engagemanget vidare.

YGAP är unikt på många sätt - det är ett utrymme för engagerade från flera olika länder att utbyta idéer, erfarenheter, tankar och kunskap, och ett fantastiskt tillfälle att få inspiration, men också inspirera andra till fortsatt arbete inom den globala arbetarrörelsen.

Ansökan

Vi söker dig som är engagerad i någon av den svenska arbetarrörelsens organisationer och som brinner för folkbildning och organisering.

Då kursen är belagd med deltagaravgift är det viktigt att du förankrar din ansökan med närmaste chef eller ordförande i din organisation. Kursen har ett begränsat antal platser och du ansöker genom att fylla i detta formulär, senast den 15 maj 2024.

Vad ger utbildningen?

"Jag tog med mig massor av inspiration, insikter och erfarenheter från fantastiska människor som arbetar för mänskliga rättigheter inom arbetarrörelsen i Sydafrika. Jag upplever att jag vidgade mina perspektiv efter utbildningen, att kunna tänka utifrån ett globalt perspektiv istället för att bara tänka 'i Sverige gör vi så här'."

Rebecka, tidigare deltagare.