Hoppa till huvudinnehåll

YGAP

YGAP (Youth Globalisation Awareness Programme) är en global utbildning som riktar sig till personer mellan 18-35 år inom arbetarrörelsen och genomförs årligen i samverkan med the International Federation of Workers’ Education Associations (IFWEA).

Under nästan två veckor skapas utrymme för deltagare från flera olika länder att utbyta erfarenheter, tankar, idéer och kunskap.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få nya eller fördjupade kunskaper om internationellt arbete samt att skapa möten och erfarenhetsutbyten med andra organisationer som jobbar mot samma mål om en bättre, mer rättvis, solidarisk och jämställd värld. Tillsammans bygger deltagarna en global kunskapsbank och utvecklar nya idéer kring arbetarrörelsens fortsatta arbete både i norr, söder, öst och väst.

Upplägg

YGAP består av tre delar:  förberedande digitala träffar, fysiska seminariedagar samt studiebesök i Sydafrika. 

Väl på plats i Kapstaden är kursen förlagd på Community House – en plats där många organisationer inom arbetarrörelsen verkar. Under del ett varvas seminarier och grupparbeten, vilket följs av ett längre studiebesök hos en civilsamhällesorganisation baserad i eller runt Kapstaden.

Studiebesöket är en fantastisk möjlighet att få en inblick i hur en kan arbeta för att möta de olika svårigheter som finns i den vardag en lever i. Att få uppleva en resa som denna skapar ett stort engagemang och tanken med utbildningen är att den nya kunskapen inte ska stanna hos den enskilde deltagaren, utan att på ett eller annat sätt spridas efter avslutad utbildning. Därför skapar deltagaren en presentation på plats i Kapstaden, Postcard from the South.

YGAP är unikt på många sätt - det är ett utrymme för aktivister från flera olika länder att utbyta idéer, erfarenheter, tankar och kunskap, och ett fantastiskt tillfälle att få inspiration men också inspirera andra till fortsatt arbete inom den globala arbetarrörelsen.

Ansökan

Kursen har ett begränsat antal platser, så passa på att sök här redan nu.

 

 

Vad ger utbildningen?

"Jag tog med mig massor av inspiration, insikter och erfarenheter från fantastiska människor som arbetar för mänskliga rättigheter inom arbetarrörelsen i Sydafrika. Jag upplever att jag vidgade mina perspektiv efter utbildningen, att kunna tänka utifrån ett globalt perspektiv istället för att bara tänka 'i Sverige gör vi så här'."

Rebecka, tidigare deltagare.