Hoppa till huvudinnehåll

Läsfrämjande

ABF har i över 100 år arbetat med läsfrämjande verksamhet. Hos oss har generation efter generation påbörjat sin resa för att utforska litteraturens värld.

Skillnaderna i läsande är starkt kopplade till klasstillhörighet och utbildningsbakgrund. Så får det inte vara i ett demokratiskt samhälle. Därför arbetar vi varje dag för att människor ska få tillgång till språket och bli starka individer som vågar stå på sig, oavsett bakgrund eller hur många böcker det stod i bokhyllan under uppväxten.

Var tionde svensk läser inte böcker

En av tio svenskar öppnar inte en bok, utbildningsnivå och kön påverkar våra läsvanor och en bok om året räcker för att bli mer positivt inställd till bokläsning. Det visar en ny rapport som ABF har tagit fram tillsammans med Kantar SIFO. 

Ta del av rapporten här! (PDF, öppnas i ny flik) 

Arbetsplatsbibliotek

Tillsammans med LO-förbunden arbetar vi med arbetsplatsbibliotek och utbildningar för bokombud. Arbetsplatsbibliotek spelar en viktig roll för att stimulera läslust i vardagen. Ett arbetsplatsbibliotek kan vara alltifrån en enkel boksnurra till en bokhylla eller ett helt rum. Det kan innehålla såväl pappersböcker som ljudböcker. Ett eller flera bokombud ansvarar för att förvalta och förnya biblioteket och ger boktips till sina arbetskamrater.

Boken på arbetsplatsen

Boken på arbetsplatsen är en mötesplats för fackligt aktiva läsfrämjare inom LO-förbunden, författare och folkbildare. Under två dagar möts deltagare från hela landet på Viskadalens folkhögskola och tar del av workshops, seminarier och författarmöten. Läs mer här!

Barns lust till läsning

Läs för mig!

Vi vet att barns läsande hänger samman med vuxnas läsande. Det tar vi fasta på i Läs för mig! Där arbetar vi tillsammans med LO-förbunden för att få vuxna att inse sin betydelse för barns läsande. Filmen nedan är från ABF Väster Norrland.

Läs för mig, pappa!

Sedan många år arbetar ABF och LO-förbunden med Läs för mej, pappa! Där vänder vi oss särskilt till män inom LO-förbunden för att visa på pappornas betydelse för barnens förmåga att utveckla ett rikt språk.

Språkcirklar

För nyanlända till Sverige erbjuder vi en första kontakt med svenska språket i väntan på formell SFI. Tillsammans med etniska föreningar runt om i landet har vi cirklar i både svenska och modersmål. Många av de som kommer till Sverige har två språk att erövra. På mötesplatser ute i bostadsområden, i föreningslokaler och i ABFs studiehem läser, skriver och tolkar våra deltagare texter tillsammans på världens alla språk.

Exempel från ABFs verksamhet inom läsfrämjande