Hoppa till huvudinnehåll

Omställning tillsammans

ABFs riktlinjer 2023-2026 tar ut riktningen för vad ABF ska sträva efter att nå under de kommande tre åren. I riktlinjerna är det tydligt att ABF kommer att arbeta både internt och externt i sin strävan för en mer hållbar värld. Det står vidare att:

ABF och folkbildningen ska spela en viktig roll när vi ställer om och bygger ett hållbart samhälle. För en demokratisk omställning som också är hållbar krävs att den är jämlik och inkluderande. 

Under parollen Omställning tillsammans arbetar ABF tillsammans med sina medlems- och samarbetsorganisationer för en rättvis omställning.  

Vad kan ABF göra? 

Klimatkrisen är ett samhälleligt och strukturellt problem och är därför en fråga som vi löser bäst tillsammans. Vi behöver således vara engagerade och involverade, vara nytänkande men inte heller glömma beprövad kunskap och gamla färdigheter!  

Det är en av orsakerna till att folkbildningen är oslagbar som metod. Vi kan med hjälp av folkbildning, skapa nya relationer och bygga nätverk mellan våra medlemsorganisationer. ABF inte bara kan, utan bör vara navet i omställningen för våra medlems- och samarbetsorganisationer. En mötesplats där organisationer kan hitta engagemang och nya möjligheter till verksamhetABF kan bidra till ett starkare civilsamhälle och bredare engagemang än någon av våra enskilda medlemsorganisationer kan göra på egen hand.  

Folkbildning för en rättvis omställning 

ABF ska verka för dem som står längst bort ifrån makt och inflytande. Vi ska därför sträva efter en omställning som är rättvis och inkluderande. En rättvis omställning är ett gemensamt samhällsprojekt som berör alla, där alla behövs. I en rättvis omställning är måletatt alla ska kunna leva ett gott liv inom planetens gränserKostnaderna för omställningen måste dessutom vara rättvis och solidariskt fördelaså att framtiden blir bättre för så många av oss som möjligt. Genom att fortsätta att vara en nytänkande plattform för civilsamhället vill ABF med folkbildningens metoder skapa ett större folkligt inflytande över hur klimatomställningen ska gå till, såväl nationellt som lokalt.