ABFs omställningsvecka för klimatet

ABFs omställningsvecka är ett långsiktigt arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor och sker samma vecka som Black Friday. Med samtal om klimaträttvisa, workshops kring återbruk och konkreta tips för omställningsarbetet lokalt vill ABF skapa klimatverksamhet och engagemang i hela landet.