Hoppa till huvudinnehåll

Starta projekt med ABF

Förteckningar över fonder, stiftelser och program 2023

Varifrån kan man söka pengar till projekt? I den här förteckningen hittar du de vanligaste bidragsgivarna och en mängd mindre fonder och stiftelser. Förteckningen har stor spännvidd och är tänkt att kunna användas av såväl ABF-avdelningar och distrikt som ABFs medlems- och samarbetsorganisationer.

Ladda ner

Projektverktyg – ett studiematerial

Projektverktyget ska fungera som en praktisk handledning från idé till färdig projektbeskrivning alternativt projektansökan.

Den är framtagen för föreningar och andra som vill utveckla genomarbetade projektidéer med god förankring och en tydlig röd tråd.

Studiematerialet är upplagt som en studiecirkel med tre träffar som kan utökas efter behov.

Ladda ner