Hoppa till huvudinnehåll

Styrelseutbildningar för föreningar

Alla föreningar är någon gång i behov av utveckla sin verksamhet. Det arbetet börjar i styrelsen. ABF kan stödja er styrelse med alltifrån kortare samtal till skräddarsydda styrelseutbildningar.

  • Spetskompetens inom det ideella – vårt expertområde
  • Inga dyra konsultarvoden – vi är proffsiga, men aldrig kommersiella
  • Lång och praktisk erfarenhet – från folkrörelser och föreningar

Utbildningar inom styrelseutveckling

Behöver ni stöd i ert förändringsarbete? Våra erfarna processledare vägleder styrelsen genom hela processen – från idé till genomförande. Beroende på era önskemål kan utbildningen genomföras som:

  • Intensiv hel- eller flerdagsutbildning, eller 
  • Spridd över en längre period med återkommande stöd.
Kontakta din ABF-avdelning

2. Funktionsutbildningar

Styrelsens arbetsår

Hur ser ett vanligt arbetsår ut för en styrelse? Vi går igenom vardagen både för en större och mindre förening. Att få styrelsen att fungera som ett lag och hjälpas åt går som en röd tråd i denna utbildning. En fördjupning av föreningsdemokratin och att engagera medlemmarna är andra centrala moment som ingår.

Ordförande

Denna utbildning går igenom ordförandens roll i föreningen utifrån olika aspekter. Vi tittar bland annat på stadgarna för att se vad som krävs av just ordföranden och vi diskuterar vilken ledarstil som passar bäst i just er förening. De områden som gruppen särskilt vill studera fördjupar vi oss i.

Ta del av studiehandledning till funktionsutbildningen.

Sekreterare

Vad krävs av en sekreterare i en förening? Protokollets betydelse, utformande och användning utgör en stor del av utbildningen.

Ta del av studiehandledning till funktionsutbildningen.

Kassör

Utbildningen går igenom kassörens roll i föreningen. Varför bokför vi? Hur förankras kassörens jobb i styrelsen? Vad är skillnaden mellan stora och små föreningar? Vi går även igenom kontakten med Skatteverket.

Ta del av studiehandledning till funktionsutbildningen.

Studieorganisatör 

Vi människor lär så länge vi lever, men organisationer lever bara så länge de lär. Därför måste föreningens studier organiseras. Utbildningen går igenom moment som exempelvis studieorganisatörens roll, folkbildning som metod och utbildningar för de med uppdrag i föreningen. 

Ta del av studiehandledning till funktionsutbildningen.

Revisor

Att vara revisor i en förening betyder att man har insyn i hela verksamheten och när som helst kan gripa in. I utbildningen går vi igenom uppdraget, vad som menas med ”god revisionssed” och styrelsens ansvar. Vi går igenom revisionsarbetet så att det blir förståeligt och överskådligt.

Ta del av studiehandledning till funktionsutbildningen.

Valberedning

Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer. Det är valberedningen som ska ge medlemmarna råd om vem eller vilka som är bäst på att företräda dem. I denna utbildning går vi igenom valberedningens uppgifter och organisation.

Ta del av studiehandledning till funktionsutbildningen.

Mötesteknik

Föreningslivet är ett viktigt inslag i vårt demokratiska samhälle. Genom åren har det utvecklats en mängd regler och traditioner för hur ett möte ska gå till så att alla kan komma till tals och besluten fattas i demokratisk ordning. Utbildningen innehåller genomgång av praxis och begrepp som används i olika situationer vid våra vanligaste föreningsmöten.

Ta del av studiehandledning till funktionsutbildningen.

Kontakta din ABF-avdelning

Vi stärker våra folkrörelser

Folkrörelser och föreningar behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. För att stärka våra medlems- och samarbetsorganisationer erbjuder ABF styrelseutbildningar i hela landet.