Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsearbete - studiehandledningar

Studiehandledningar som finns på denna sida:

Engagera och organisera

Ämne: Förtroendevalda
Gustavkod: 319på

Den här boken är ett stöd för dig som håller funktionsutbildningar.

Innehållet kan användas både för dags- och cirkelutbildningar. Boken innehåller sju olika handledningar med fördjupande frågor och används tillsammans med böckerna i Föreningsserien - Ordföranden, Sekreteraren, Kassören, Revisorn, Valberedningen, Styrelsen i arbete och Mötesteknik.

Handledningarna är skrivna av Pia Webeklint och Christina Lilja, båda med många års erfarenhet av funktionsutbildningar. Till vardags återfinns de i ABF Skånes handledarlag.

Ladda ner pdf (utan skärmärken)

Ladda ner (med skärmärken)

Kassören

Ämne: Förtroendevalda
Gustavkod: 319pk

Boken "Kassören" är till för både nyvalda och erfarna föreningskassörer och fokuserar på att introducera uppdraget och ge användbara råd. Den är inte en bok om bokföring, utan snarare en guide som kan vara till nytta och vägledning för alla som innehar rollen. Boken kan användas som en praktisk handbok eller för studiecirklar, kurser och individuell studie. Den ingår i ABFs föreningsserie och är skapad för att vara en komplett verktygslåda för föreningslivet. Författaren, Gunilla Jerlinger, har omfattande erfarenhet som konsult inom redovisning och som ledare och lärare inom folkbildningen. Med hennes kunskap och insikter täcker boken alla viktiga aspekter av kassörsrollen. Du kommer att få en klar förståelse för ditt uppdrag och lära dig praktiska tips och råd för att hantera ekonomiska frågor inom föreningen. Boken behandlar ämnen som budgetering, bokföring, rapportering och hantering av medlemsavgifter.

Ladda ner pdf (med skärmärken)

Mötesteknik

Ämne: Förtroendevalda
Gustavkod: 319pm

Mötesteknik är en guidebok in i föreningsvärlden. Vår förhoppning är att den ska göra det lättare för dig som läser den att inte bara hänga med på möten, utan också att leda dem. Det svenska föreningslivet är unikt.
Så många saker avhandlas i föreningar, i fackklubbar, hyresgäst- eller villaföreningar, att du inte kan undvika dem, ens om du ville. Utan kunskaper om mötesteknik, utan en inblick i mer än ett århundrades praxis för hur vi fattar beslut i föreningar, företag och offentlig sektor, riskerar du att hamna efter. Den är en väg till att påverka samhället och att förändra omvärlden.
Kunskaper om möten och mötesteknik förenklar steget in i ett föreningsliv som också erbjuder ett socialt sammanhang. I föreningslivet får du upplevelser och vänner för livet.

Ladda ner pdf (utan skärmärken)

Ordförande

Ämne: Förtroendevald
Gustavkod: 319po

Välkommen till "Ordförande" – en kunskapsfylld bok som ger dig verktygen för att leda möten och driva en förenings verksamhet. Här hittar du även inspiration och råd om ledarskap, för att motivera och vägleda andra till fantastiska resultat. Boken är oumbärlig både för individuell läsning och i studiecirklar och kurser. "Ordförande" ingår i ABFs Föreningsserie, som är en skattkista av kunskap för att stärka föreningslivet. Genom att bläddra igenom sidorna upptäcker du hemligheterna bakom framgångsrikt ledarskap. Lär dig konsten att kommunicera effektivt, fatta beslut som får föreningen att blomstra och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Boken ger också praktiska tips och verktyg för att bygga upp ett starkt och engagerande ledarskap. Oavsett om du är ny ordförande eller erfaren föreningsledare, kommer "Ordförande" vara ett värdefullt hjälpmedel. Här finns nyckeln till att öka din kompetens, boosta självförtroendet och leda din förening mot framgång.

Ladda ner pdf (med skärmärken)

Ladda ner (utan skärmärken)

Revisorn

Ämne: Förtroendevald
Gustavkod: 319pn

Boken "Revisorn" ger en detaljerad beskrivning av uppdraget som revisor i en förening, inklusive god revisionssed och revisorernas ansvar. Den ger också en översiktlig guide för det praktiska revisionsarbetet. Boken är inte bara en handbok för revisorer, utan kan också användas i studiecirklar och kurser för att fördjupa kunskapen inom området. "Revisorn" är en del av Bilda Förlags Föreningsserie och är en värdefull resurs inom föreningsvärlden. Oavsett om du är en erfaren revisor eller nyfiken på att lära dig mer, kommer "Revisorn" att vara din guide till att utforska och förstå detta viktiga område. Ta del av Gunilla Jerlingers kunskap och bli en ännu mer kompetent revisor för föreningar. 

Ladda ner pdf (med skärmärken)

Sekreteraren

Ämne: Förtroendevald
Gustavkod: 319pq

Denna text är för dig som är sekreterare i en förening. Vi går igenom rollens betydelse och ger värdefulla insikter och tips för att göra ett fantastiskt jobb. Du är central i föreningens administration och kommunikation, ansvarig för välorganiserade möten, protokoll och tydlig information till medlemmarna. Du är föreningens minne och stöttar styrelsen och medlemmarna med skicklighet och noggrannhet. Som sekreterare har du möjlighet att påverka föreningens framtid och göra skillnad för medlemmarnas välmående och engagemang. Vi täcker möteshantering, protokollskrivning, dokumenthantering och effektiv kommunikation. 

Ladda ner pdf (med skärmärken)

Ladda ner pdf (utan skärmärken)

Studieorganisatör i förening

Ämne: Förtroendevalda
Gustavkod: 149rb

Består av ett huvudmaterial samt ett arbetshäfte.

Vi människor lär så länge vi lever, men organisationer lever bara så länge de lär. Därför måste våra föreningsstudier organiseras och våra föreningar behöver välutbildade studieorganisatörer. Aktiva folkrörelser med folkbildningen som metod.

Ladda ner pdf (med skärmärken)

Ladda ner pdf (utan skärmärken)

Ladda ner arbetshäfte

Valberedning

Ämne: Förtroendevald
Gustavkod: 319pp

För att stärka valberedningens arbete betonar vi vikten av att erbjuda kurser och studiecirklar. Vår skrift kan användas som en studiecirkel, vilket ger fördelen av att fördjupa arbetet över en längre period. Genom utbildning och lärande kan valberedningen förbättra sitt arbete och gagna hela föreningen. Vi uppmanar er att ta del av vårt studiematerial och aktivt delta i kurser eller studiecirklar för att stärka och utveckla ert arbete som valberedning.

Ladda ner pdf (utan skärmärken)