Till sidans huvudinnehåll

Regional verksamhet

Vår regionala verksamhet arbetar med att ge stöd och utveckla våra regionala medlemsorganisationer och deras medlemmar. Vi genomför olika utbildningar för cirkelledare, kulturledare och handledare och även tvärfackliga utbildningar tillsammans med LO. Vi erbjuder även styrelseutveckling genom våra olika funktionsutbildningar för förtroendevalda i våra medlemsorganisationer. Runt om i Blekinge jobbar vi med riktade utvecklingsinsatser och kulturverksamhet.