• Studiematerial
  • Cirkelledarutbildningar
  • Funktions- och styrelseutbildningar
  • Folkbildningens pedagogik och metoder
  • Tips och idéer för era folkbildande studier
  • Lokaler (föreläsningssalar, studierum m.m.)
  • Kontakter och nätverk
  • Försäkringar för deltagare
  • Tillgänglighet
  • Marknadsföringsinsatser