Till sidans huvudinnehåll

Villkor för anmälan cirklar, kurs och arrangemang

Bra att veta inför din anmälan

Det är viktigt att du känner till villkoren när du ska delta i en verksamhet hos oss. Läs igenom detta så lovar vi att du kommer få koll på allt eller det mesta.

Anmälan

Anmäl dig via vår hemsida, mail, telefon eller besök. Anmälan är bindande då ett startdatum finns. Om inget startdatum finns vid anmälan, ses din anmälan som intresseanmälan. Vi kommer kontakta dig när startdatum finns och fråga om du fortfarande är intresserad och vill behålla din plats.

Avbokning

Du har rätt att avboka cirkeln tre dagar före cirkelstart. Om du avanmäler dig senare än tre dagar före cirkelstart debiteras en avgift motsvarande halva deltagaravgiften. Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full avgift. Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom eller flyttat från orten betalar du för de gånger du deltagit samt en administrationsavgift.

Cirkelstart

Cirklarna startar så snart vi har åtta anmälda deltagare.

Studietimme

En studietimme är 45 minuter.

Delbetalning

Önskar du dela upp din betalning av kursavgiften? Meddela oss detta när du anmäler dig så lägger vi upp det så det passar dig.

Rabatt

Är du medlem i något LO-fack är det möjligt att du får rabatt på deltagaravgiften. Tag kontakt med din fackliga organisation, det kan löna sig.
Är du medlem i någon funktionsnedsättningsorganisation eller pensionärsförening och vill vara med i studieverksamheten? Kontakta dinförening.

Studie- och arbetsmaterial

Kostnaden för litteratur och material ingår ej i deltagaravgiften.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare är du försäkrad för olycksfall under studietiden, samt under färd till och från studielokalen.

Personnummer

Personnummer är en obligatorisk uppgift för vår rapportering till Folkbildningsrådet. Vi måste därför ha personnummer på alla som deltar i vår studieverksamhet.