Hoppa till huvudinnehåll

Må bra på jobbet! – en ny handbok för dig i en idéburen organisation

Publicerad

Kom igång med att skapa en hållbar och hälsosam arbetsplats! Handboken kan användas av alla i en idéburen organisation eller ideell sektor. Det kan vara en större organisation eller en mindre förening. Anpassa och använd handboken som det passar er!

Tre delar att utveckla i föreningen eller organisationen

Att arbeta i en idéburen organisation eller i ideell sektor är en dröm för många – att få jobba med samhällsförändring och ett personligt engagemang.

Men det ställer också höga krav på att kunna avgränsa uppdraget och hitta tid för återhämtning, när allt känns viktigt och möjligheterna är oändliga. Här spelar arbetets organisering och det systematiska arbetsmiljöarbetet stor roll för att skapa en hållbar arbetssituation. 

Det här är en guide för hur din arbetsplats kan arbeta med:

  1. Kompetenshöjande insatser
  2. Hälsoaktiviteter
  3. Gemensam organisationsutveckling

Med hjälp av den här handboken kan du kartlägga din arbetsplats, analysera resultatet och göra en plan framåt. Längs vägen får du ta del av tips och checklistor.

Vem kan använda handboken?

Det spelar ingen roll om du arbetar i en stor organisation eller är aktiv i en mindre förening och hur ditt uppdrag ser ut. Om du är verksam i en idéburen organisation eller i den ideella sektorn är det här en guide för dig! Anpassa och använd materialet som det passar er!

Studiehandledning

Till materialet finns en kort studiehandledning. Den är framförallt en guide för den som leder processen på arbetsplatsen. Det kan vara en processledare, samordnare, ansvarig eller en chef. 

Ladda ner handbok och studiehandledning

Hämta ett fysiskt exemplar

Om ni vill ha ett fysiskt exemplar av handboken kan ni hämta det på ABF Malmö, Spånehusvägen 47. Ni kan också maila er adress till info.malmo@abf.se, så postar vi ett ex.

"Folkbildningens metoder funkar överallt"

Under drygt ett år testade ABF Malmö olika sätt att jobba med kompetensutveckling, hälsa och organisatoriska utmaningar. Vad vi kom fram till sammanfattades i materialet “Må bra på jobbet – handbok för dig i en idéburen organisation”. 

– Det är ett gemensamt arbete och alla har bidragit. Vi har kunskapsdelat och lärt av varandra; det fina med folkbildningens metoder är att de funkar överallt. Vi testade olika verktyg, utvecklade våra arbetssätt och kunde hitta en gemensam riktning. Och så spelade hälsa en stor roll. Hur kan vi arbeta mer hållbart och må bra på jobbet? Handboken blev resultatet av vad vi kom fram till, säger Michaela Larsson som tillsammans med projektledare Sofie Persson har sammanställt handboken. 

– Som exempel har vi haft walk’n’talks där man har möten under en promenad. Vi har tagit fram en klimatpolicy, finslipat vår mötesteknik och haft olika internutbildningar inom bland annat kommunikation. Och så har alla medarbetare uppmuntrats att ta en hälsotimma per vecka, tillsammans eller ensam. Det är viktigt att se till individens behov – olika aktiviteter och arbetssätt passar olika personer. Det har varit mycket och blandat, men allt har handlat om att arbeta hållbart på något sätt. 

Den här modellen har tagits fram i samband med ett projekt som finansierats av Europeiska Socialfonden.

Projektledare · Sofie Persson 
Grafisk form · Michaela Larsson 
Ansvarig utgivare · Åsa Sandström 
Tryck · All-Media

Ha aktiviteterna på ABF!

Våra lokaler är gratis att använda när ni gör folkbildande aktiviteter. Det kan vara kunskapsutjämning, föreläsningar, seminarier och workshops. Läs mer och boka lokal på www.malmo.abf.se/malmo/arrangera.

Om ABF

ABF är din plats för radikal folkbildning, samhällsförändring och framtidstro. Vi är ett studieförbund och en mötesplats. Genom att organisera oss och lära av varandra, lägger vi tillsammans grunden till en hållbar värld. 

På ABF kan du engagera dig i föreningsliv, gå på föreläsningar och delta i studiecirklar. Tre områden som är extra viktiga för oss är klass, klimat och antirasism.