Till sidans huvudinnehåll

Fem sätt att engagera medlemmarna i din förening!

Hur kan föreningen vara tillgänglig, inkluderande och skapa låga trösklar för engagemang? Vad är communitykultur och hur kan vi använda dessa metoder? Här hittar du fem tips för att nå nya människor och för att engagera medlemmarna!

Publicerad 2023-12-04

Lyssnar du hellre? Dessa tips finns inspelade som poddavsnitt här (länk).

1. Väx tillsammans

Se till att så många som möjligt kan vara med när ni gör verksamhet och arrangemang. Om det bara är några med expertkunskap som alltid får sätta ambitionsnivån och driva verksamheten, riskerar ni att tappa engagemanget hos den stora majoriteten kompetenta medlemmar. Risken finns också att de få som får sätta agenda och driva föreningen bränner ut sig.

Se till att många engageras på flera sätt med olika roller. Då lär ni er av varandra och växer tillsammans. Alla är viktiga och alla kan bidra! Det är föreningsdemokrati.

 

2. Skapa demokratiska strukturer

I föreningar som påstår att det “inte finns några ledare” finns ofta informella ledare. Det gör att personer får informell makt vilket skapar en odemokratisk kultur.

Ha många ledare i er förening! Alla ledare ska väljas och ges mandat. Rotera ansvar och uppgifter, för att engagera fler och låta medlemmarna lära av sitt uppdrag. Se till att ha feministiska mötestekniker.

För att lära er mer om detta kan ni anlita Vardagens Civilkurage att hålla en workshop hos er!

 

3. Använd communitykultur som metod

Låt medlemmarna göra sina röster hörda och få mer egenmakt! Communitykultur handlar om att berätta sin historia och skapa gemenskap i ett område. Det kan ni göra genom allt från teater, dans, film och skrivande. Det bygger delaktighet både i föreningen och det lokalsamhälle ni finns i! Det är alltid gruppens process som är viktigast, inte ett perfekt slutresultat.

Om ni vill lära er mer om communitykultur kan ni prata med Communitykulturcentrum i Malmö. Ni kan också vända er till ABF som har många resurser kring communitykultur!

 

4. Gör en medlemsenkät

Ta reda vad medlemmarna kan! Gör en medlemsenkät där ni får reda på mer om medlemmarnas kompetenser och intressen.

  • Vem kan översätta till arabiska?
  • Vem kan göra innehåll till sociala medier?
  • Vem kan söka projektmedel?

Ta även reda på vad medlemmarna är intresserade av för typ av aktiviteter. Någon trivs med praktiskt arbete vid arrangemang, som att ställa i ordning en lokal. En annan gillar att värva medlemmar. En tredje planerar gärna events och kulturkvällar. Genom att sammanställa detta har ni ett grymt underlag att använda i föreningen för att engagera fler!

 

5. Skriv i grupp

Se till att er föreningshistoria och ert arbete lever vidare. Ett roligt sätt att engagera fler är att skriva tillsammans.

  • Vilka projekt har er förening gjort? 
  • Hur har era intressefrågor förändrats över tid? 
  • Vems livsöden vill ni porträttera?
  • Vilka kamper har er förening fört och lyckats med? 
  • Hur har ni bidragit till en positiv förändring i lokalsamhället?

Skriv tillsammans och gräv i arkiv! Resultatet kan ni sammanställa till en kort antologi! Den kan ni ha inom föreningen, eller publicera. Vill ni ha stöd i er grävande process kring historia kan Pål Brunnström (pal.brunnstrom@mau.se) och Institutet för Malmös historia (IMH) hjälpa er att komma igång.

 

Tipsen kommer från föreläsningar från medlemsträffen 29/10. De som höll föreläsningar var: Pål Brunnström från Institutet för Malmös historia, Malmö universitet, Lina Al-Nahar från Irakiska kulturföreningen, Jonas Jarl från Communitykulturcentrum, Richard Olsson från Vänsterpartiet Malmö och Frida Ekerlund från Vardagens civilkurage. 

 

Dela artikeln