Hoppa till huvudinnehåll

Omställningsvecka i april – för en hållbar värld!

Publicerad

Ensamma kan vi inte förändra, men tillsammans kan vi påverka och ställa om för en hållbar värld. Varje år arrangerar ABF aktiviteter kring omställning, hållbarhet och miljö. Här hittar du arrangemang och aktiviteter under omställningsveckan.

Föreläsning: Hälsokonsekvenser i och utanför bostaden

📆 10 april, kl. 18.00-19.00

📍 ABF-huset, Spånehusvägen 47 i Malmö

❤️ Gratis! 


En föreläsning av Anna Oudin från Arbets- och miljömedicin i Lund. Anna är epidemiolog som forskar om hälsoeffekter av luftföroreningar, temperatur, buller och gröna miljöer samt hur olika policyförändringar och åtgärder skulle kunna påverka hälsan.

Föreläsningen kommer att handla om hälsokonsekvenser av miljön i och utanför bostaden med exempel från Malmö. Hon delar erfarenheter från forskningsprojektet om de förfallna lägenheterna i området Herrgården i Rosengård. 

 

Panelsamtal: Radikala metoder för att uppnå radikal föränding – historiskt och idag

📆 11 april, kl. 18.00-20.00

📍 ABFs konsthantverkshus, Porslinsgatan 3 i Malmö

❤️ Gratis! 

Olika folkrörelser har historiskt sett behövt ta till radikala och ibland olagliga metoder för att uppnå samhällsförändringar. De medborgerliga fri- och rättigheter som blev till på grund av denna kamp är något vi idag tar för givet. Suffragetter, medborgarrättsrörelser, aktivister, folkbildare och fackrörelserhar kämpat för allas rättigheter, för mer frihet och jämlikhet. 

Aktivister i dagens miljörättviserörelser använder olika politiska och retoriskametoder för att försöka rubba den grundläggande ojämlikheten i att de som släpper ut minst fossila bränslen drabbas först och mest. Bland de metoderna hittar vi till exempel civil olydnad, som att blockera vägar, entréer eller störa publika arrangemang med olika budskap. Det är metoder som ofta blir kritiserade i den allmänna opinionen.  

Men kan vi blicka tillbaka historiskt på de folkrörelser som använt liknande metoder som har lett till förändringar som vi idag tar förgivna, kanske vi också kan känna solidaritet med dagens rörelser som kämpar för en hållbar framtid? Detta ska vi utforska i detta samtal. 

Panelister:

  • Fredrik Egefur – forskare i historia vid Lunds universitet och ansvarig för Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, samt styrelseledamot på ABF Malmö
  • Representanter från olika miljörättviseorganisationer, namn kommer   

Moderator:  

Nasim Soleimanpour, jurist och aktiv inom olika autonoma rättighetsrörelser.   

Eventet kommer livesändas.  

Föreläsning: Älven i mig, en bok av Jannete Hentati

📆 17 april, kl. 18.00

📍 ABF-huset, Spånehusvägen 47 i Malmö

❤️ Gratis! 

I sin bok "Älven i mig" följer Jannete Hentati Lule älv, dels i relation till hennes egna uppväxt och liv, men även om älvens historia och hur denna yttrar sig än idag. 

Älven, likt livet innefattar minnen, makt och ansvar, samt ständig rörelse. Med protokoll, tidningsklipp, poesi och intervjuer, skildrar Jannete den kluvna balansen mellan exploatering och utveckling, och hur ljus även kan leda till mörker. 

Jannete Hentati, född 1982, växte upp i Luleå och har en doktorsexamen i socialantropologi.

Föreläsningen är ett samarbete mellan ABF Malmö, ABF Skåne, Institutet för Nerväxtstudier och Amnesty Sápmi.