Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar (FAQ)

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Vad är folkbildning?

Folkbildning är till exempel studiecirklar, föreläsningar och workshops som hålls på studieförbund som ABF, på bibliotek och folkhögskolor. Folkbildning är att man lär sig tillsammans med andra på ett demokratiskt sätt. Ni bestämmer vad ni vill lära er, och hur ni vill lära er det.

Vilka verksamhetsformer finns det?

Folkbildning innebär för oss att man arbetar med tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram. 

Verksamhetsformerna är flexibla och studie- eller kulturverksamheten i din förening kan se ut på många olika sätt. Till exempel kan man börja med en föreläsning (kulturprogram), gå vidare med en prova på-kurs (annan folkbildningsverksamhet) och sedan fortsätta med en studiecirkel för dem som vill fördjupa sig ytterligare. Hur du än väljer att göra är ABF Malmö till stöd och hjälper till med idéer och uppslag!  

Vad är annan folkbildningsverksamhet?

I det som kallas för "annan folkbildningsverksamhet" kan vi genomföra verksamhet i friare och flexiblare former. Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirkeln. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Exempel på verksamheter är ”prova-på-dagar”, workshops, temakvällar, endagskurser och helgkurser. ABFs roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av verksamheten. 

Vad är ett kulturprogram?

Kulturprogram genomförs framför publik och kan vara föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, debatter och seminarier, dansföreställningar, filmvisningar eller utställningar. Kulturprogram ska vara öppna och annonseras i förväg. ABFs roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av programmet. Du redovisar det i formuläret Kulturprogram som du hittar här.

Vad är en studiecirkel? 

I en studiecirkel kan du tillsammans med arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening träffas för att lära er något ni är intresserade av. Ni bestämmer gemensamt vad som ska studeras, i vilken takt ni ska studera och när ni ska träffas. Läs mer om att ha en studiecirkel här.

Planeringsträffar inför arrangemang

Om du har planerings- eller ledarträffar inför till exempel kulturprogram eller annan folkbildningsverksamhet, ska dessa också utformas som en studiecirkel.

Varför ABF Malmö? 

Det finns många anledningar att välja ABF, alla cirklar är unika och har olika behov. När du samarbetar med ABF Malmö är du en del av en större rörelse. Vi har alltid spelat en central roll för arbetarrörelsens folkbildning. 

Det här hjälper vi till med:

 • Studiematerial
 • Cirkelledarutbildningar
 • Funktions- och styrelseutbildningar
 • Folkbildningens pedagogik och metoder
 • Tips och idéer för era folkbildande studier
 • Digital utbildning för er föreningsutveckling
 • Lokaler (föreläsningssalar, studierum m.m.)
 • Kontakter och nätverk
 • Möjlighet till kostnadsersättning
 • Försäkringar för deltagare
 • Tillgänglighet
 • Utbildning inom projekt, arrangörsskap och kommunikation
 • Råd om finansiering
 • Projektrum ni kan jobba i
 • Marknadsföringsinsatser
 • Poddstudio
 • Teknik på plats och för utlån

Kan jag få ekonomisk ersättning?

I vissa fall får du kostnadsersättning för det som är relaterat till din studiecirkel, som till exempel del av lokalhyra, böcker, föreläsare eller liknande. Denna ersättning baseras på faktiska kostnader för arrangemanget. Istället för att använda ersättning kan du välja att låna lokal av oss kostnadsfritt. Vi ger ej kostnadsersättning för verksamhet som har ett kommersiellt syfte. Om du eller din förening hyr en lokal, tänk då på att du behöver ha möjlighet att betala hela hyran året om utan stöd från ABF eftersom vi inte stöttar lokaler utan folkbildning.

Vad är en arbetsplan?

När du skickar in anmälan om studiecirkel fyller du i en arbetsplan. Den innehåller uppgifter om ämnet, målet med studiecirkeln, vilket studiematerial som ska användas samt hur ni tänker arbeta för att nå målet. Arbetsplanen ska användas i cirkeln, både av cirkelledaren och av deltagarna. Det kan innebära att arbetsplanen omarbetas under cirkelns gång.

Kan jag låna lokal hos ABF?

Absolut! Lokaler och salar lånar vi ut till dig som har studieverksamhet med oss. Till exempel i samband med en studiecirkel eller föreläsning. Vi har föreläsningssalar, studierum, poddstudio, workshoprum, datorsalar och rum för rörelse. Läs mer om att arrangera hos oss här.

Hur bokar jag replokaler?

Vi har idag replokaler, både utrustade och icke-utrustade, i Malmö (Föreningsgatan 54 och Annelund) och i Lomma.

Vilka betalningsalternativ finns för era kurser?

Du kan alltid betala med faktura, som vi skickar via post. På vissa kurser finns möjlighet att betala online via kort (VISA, Mastercard, Maestro, Eurocard) eller direktöverföring via bank (Swedbank, Nordea, Handelsbanken).

Vad gör en cirkelledare? 

I en studiecirkel ska någon utses som ledare. Denna person är sedan den som blir ansvarig för cirkeln. Cirkelledaren fungerar som pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft. Cirkelledaren är en i gruppen, men har samtidigt ansvar för att samordna och leda arbetet i cirkeln. Läs mer om rollen som cirkelledare här. 

Varför behöver ni mitt personnummer? 

Studieförbunden behöver personuppgifter från ledare och deltagare, för att få statliga medel att genomföra folkbildande aktiviteter. Genom att registrera dig hjälper du ABF att fortsätta utvecklas som studieförbund och erbjuda gratis folkbildande verksamhet. Alla studieförbund och folkhögskolor får statsbidrag för folkbildningsverkamhet som genomförs enligt statens krav. Personnumret är avkodat när studieförbunden rapporterar sin verksamhet vidare, och kopplas ej till dig som person.