Hoppa till huvudinnehåll

Föreningar och sociala rörelser

ABF ser på folkbildning, föreningslivet och folkrörelser som grunden för en levande demokrati. ABF Malmö hjälper dig med studieverksamheten i din förening eller sociala rörelse och att ge medlemmarna den kunskap de behöver.

Varje år planeras mängder av verksamhet i föreningar runtom i Skåne. ABF Malmö kan hjälpa till med frågor som handlar om studier och pedagogik. ABF Malmö har ett stort kontaktnät inom föreningsvärlden. Vi vill vara er mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar som ni kan samarbeta med. 

Vi arbetar med er

Vi arbetar för en mer deltagande demokrati i samhällsliv och rörelser. Folkbildning är ett sätt att fördjupa demokratin och fördela ansvaret bland alla medborgare. Bildningen sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig och din förening! 

ABF Malmö tror att en självständig och levande folkrörelse inte får sina uppgifter tilldelade av andra, utan tar sin roll och sina uppgifter. Vi vill inte stoppa in dig som verkar i folkrörelser i en färdig låda, utan vill möta dina behov där de är. 

Detta gäller oavsett om ni är en förening, social rörelse, aktivistgrupp, projekt eller ett nätverk. Det kan vara långsiktigt, kortvarigt, fokuserat på en enskild fråga eller finnas i ett stort sammanhang. Hos ABF Malmö kan du göra nästan vad som helst!

➜ Kommande nätverksträffar för föreningar

Vill du träffa oss? 

Du kan boka en tid med någon av oss på ABF Malmö och diskutera hur du ser på föreningens utbildningsbehov och sedan planera verksamheten tillsammans. 

På mötet kan du:

  • Presentera din idé med studierna och få hjälp att utveckla den.
  • Få veta hur du kan planera, genomföra och rapportera era studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.
  • Ta reda på vilka utbildningar ABF Malmö har för cirkelledare och förtroendevalda.
  • Få information om studiematerial.

Läs mer om vad vi erbjuder dig som förening här.

Arrangera hos oss

Vill ni arrangera en föreläsning, anordna en workshop eller visa en film? ABF-huset på Spånehusvägen kan användas till många olika arrangemang! Salarna går att låna på både vardagar och helger, dag- och kvällstid. 

Våra lokaler är gratis att låna när ni arrangerar verksamhet med ABF. Läs mer om att arrangera hos ABF Malmö här.

Hur kan ni arbeta med folkbildning?

Folkbildning innebär för ABF att man arbetar med tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram. 

Verksamhetsformerna är flexibla och studie- eller kulturverksamheten i din förening kan se ut på många olika sätt. Till exempel kan man börja med en föreläsning (kulturprogram), gå vidare med en prova på-kurs (annan folkbildningsverksamhet) och sedan fortsätta med en studiecirkel för dem som vill fördjupa sig ytterligare. 

Hur du än väljer att göra är ABF Malmö till stöd och hjälper till med idéer och uppslag. Genom att vara en del av ABF stärker du folkrörelsernas viktiga arbete att ge människor ett mångdimensionellt sätt att lära och bilda sig.

Starta en ny förening

Om du vill starta en helt ny förening kan du starta den i samråd med ABF Malmö. Vi kan ge dig resurser och tips på hur du enklast går tillväga, samt ser till att ni får de utbildningar som behövs för att driva en förening. Om du vill läsa mer om hur man kan starta en förening kan du besöka verksamt.se

ABF Malmös vänner

I Facebookgruppen ABF Malmös vänner samlas medlemmar, föreningar och cirkelledare i ABF Malmö. I gruppen utbyter vi tips, material och idéer. Vi knyter nya kontakter och nätverkar. Vi bjuder in till regelbundna träffar och svarar på era frågor och funderingar. Välkommen att gå med!