Hoppa till huvudinnehåll

Föreningar och sociala rörelser

ABF ser på folkbildning, föreningslivet och folkrörelser som grunden för en levande demokrati. Över 300 föreningar är organiserade hos ABF Malmö. Att samarbeta med oss innebär att vi finns för att stötta och inspirera er folkbildande studieverksamhet.

Att organisera sig hos ABF Malmö

✅ Bli en del av ett större sammanhang

Genom att använda ABF är ni del av en folkrörelse. Vi har en gemensam tro på att en annan värld är möjlig. Vi förändrar – tillsammans! 

✅ Få ett socialt nätverk

ABF ingår i ett stort och stabilt nätverk av olika föreningar. Ni hittar kraft hos och lär er av varandra. ABF är en mötesplats där ni knyter kontakter och utbyter kunskap.

✅ Använd våra resurser

ABF är en kunnig organisatorisk och pedagogisk resurs. Vi har studiematerial, lokaler och teknisk utrustning. Hit kommer ni för att lära er mer om allt från pedagogik och cirkelledarskap till arrangörskap och projekt.

Ert behov som förening eller studiegrupp

Folkbildning är ert gemensamma lärande! ABF stödjer föreningen i era egna bildningsprocesser. Alla grupper har olika behov; vi vill veta vilken funktion vi kan fylla för er. Detta gäller oavsett om ni är en förening, social rörelse, studiegrupp, aktivistnätverk eller projekt. Det kan vara långsiktigt, kortvarigt, fokuserat på en enskild fråga eller finnas i ett bredare sammanhang.

Det här hjälper ABF Malmö till med

 • Studiematerial
 • Cirkelledarutbildningar
 • Föreningsutbildningar inom kommunikation, projekt m.m.
 • Funktions- och styrelseutbildningar
 • Folkbildningens pedagogik och metoder
 • Tips och idéer för era folkbildande studier
 • Lokaler (föreläsningssalar, studierum m.m.)
 • Kontakter och nätverk
 • Möjlighet till kostnadsersättning
 • Försäkringar för deltagare
 • Tillgänglighet
 • Råd om finansiering
 • Workshoprum att jobba i
 • Marknadsföringsinsatser
 • Poddstudio och utrustning för livesändning
 • Teknik på plats och för utlån

Olika typer av aktiviteter

Folkbildning innebär för studieförbunden att man arbetar med tre olika verksamhetsformer: 

 1. Studiecirkel (består av flera träffar)
 2. Utbildning eller workshop (kallas "annan folkbildningsverksamhet") 
 3. Föreläsning/arrangemang inför publik (kallas "kulturprogram")  

Hur ni än väljer att göra är ABF Malmö till stöd och hjälper till med idéer och uppslag. I er förening kan verksamheten se ut på många olika sätt.

Bli pedagogiska cirkelledare

Vår cirkelledarutbildning ger er kunskap och verktyg som ni kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap. Läs mer om att bli cirkelledare här.

Arrangera hos oss

Vill ni arrangera en föreläsning, anordna en workshop eller visa en film? ABF-huset på Spånehusvägen kan användas till många olika arrangemang! Salarna går att låna på både vardagar och helger, dag- och kvällstid. Våra lokaler är gratis att låna när ni arrangerar verksamhet med ABF. Läs mer om att arrangera hos ABF Malmö här.

Utbildningar för föreningar

Vi som studieförbund finns för att stötta er egen bildning och utveckling. Utbildningarna riktar sig till er som är en förening, social rörelse eller annat nätverk. Ni väljer vilka utbildningar som är relevanta för er.

 • ABF Malmö erbjuder utbildning inom projekt, arrangörskap och kommunikation. Utbildningarna hålls i studiecirkelform på ABF Malmö. Du hittar dem här.
 • ABF erbjuder även funktions- och styrelseutbildningar, som hålls på olika platser runtom i Skåne. Du hittar dem här.
 • Våra cirkelledarutbildningar (introduktion, GRUND samt fortsättning) hålls kontinuerligt varje termin. Du hittar dem här.

Starta och driva förening

Om ni vill starta en helt ny förening kan mi starta den i samråd med ABF Malmö. Vi kan ge er resurser och tips på hur ni enklast går tillväga, samt ser till att ni får de utbildningar som behövs, för att driva en förening.

Om ni vill läsa mer om hur man kan starta och driva förening kan ni besöka verksamt.se och forening.se.

Vill ni träffa oss?

Ni kan boka en tid med någon av oss på ABF Malmö för att diskutera föreningens utbildningsbehov så att ni kan planera den folkbildande verksamheten. Vi kan till exempel diskutera folkbildande aktiviteter, visa det senaste studiematerialet och koppla ihop er med rätt kontakter. Maila info.malmo@abf.se så återkommer vi!