Hoppa till huvudinnehåll

Föreningar och sociala rörelser

ABF ser på folkbildning, föreningslivet och folkrörelser som grunden för en levande demokrati. Över 300 föreningar är organiserade hos ABF Malmö. Att samarbeta med oss innebär att vi finns för att stötta och inspirera er folkbildande studieverksamhet.

Att organisera sig hos ABF Malmö

✅ Ni blir en del av en folkrörelse

Folkbildning är ett sätt att fördjupa demokratin och fördela ansvaret bland alla medborgare. Bildningen sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig och din förening! När ni samarbetar med ABF Malmö är ni en del av en bred arbetarrörelse. Genom att bidra till en gemensam och solidarisk folkbildningspott stärker vi tillsammans rörelsens fortsatt viktiga arbete.

✅ Ni får ett sammanhang och socialt nätverk 

ABF Malmö ingår i ett stort och stabilt nätverk av olika föreningar och organisationer inom områdena samhälle, politik och kultur. Ni föreningar är en ömsesidig resurs för varandra. ABF är er mötesplats där ni knyter kontakter och utbyter kunskap.

✅ Ni får använda ABFs resurser, lokaler och erfarenhet

ABF Malmö är en kunnig organisatorisk och pedagogisk resurs. Vi erbjuder utbildningar, studiematerial, lokaler och teknikutrustning. Vi har lång erfarenhet av allt från arrangörsskap till projekt, och kan ge råd om saker som kommunikation, finansiering och tillgänglighet. I vår verksamhet är dessutom alla deltagare försäkrade.

Ert behov som förening eller studiegrupp

Folkbildning är ert gemensamma lärande! Det är inte studieförbund som ABF som bildar, utan vi stödjer föreningen i era egna bildningsprocesser. Alla grupper har olika behov. Vi vill veta vilken funktion vi kan fylla för er. Detta gäller oavsett om ni är en förening, social rörelse, studiegrupp, aktivistnätverk eller projekt. Det kan vara långsiktigt, kortvarigt, fokuserat på en enskild fråga eller finnas i ett bredare sammanhang.

Det här hjälper ABF Malmö till med

 • Studiematerial
 • Cirkelledarutbildningar
 • Tips och idéer för era folkbildande studier
 • Lokaler
 • Kontakter och nätverk
 • Kostnadsersättningar
 • Försäkringar för deltagare
 • Tillgänglighet
 • Utbildning inom projekt, arrangörsskap och kommunikation
 • Råd om finansiering

Olika typer av aktiviteter

Folkbildning innebär för studieförbunden att man arbetar med tre olika verksamhetsformer:

 • Studiecirkel (som en kurs)
 • Annan folkbildningsverksamhet (t.ex. workshops, prova-på-aktiviteter)
 • Kulturprogram (t.ex. föreläsningar, teaterföreställningar)

Hur ni än väljer att göra är ABF Malmö till stöd och hjälper till med idéer och uppslag. I er förening kan verksamheten se ut på många olika sätt.

Syftet med folkbildning

Genom att delta och organisera er, bidrar vi gemensamt till att föreningslivet och ABF kan utvecklas och fortsätta erbjuda gratis folkbildande aktiviteter i lokalsamhället. Alla studieförbund och folkhögskolor får statsbidrag för folkbildningsverksamhet. Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som:

 1. Utvecklar demokratin
 2. Ger människor möjlighet att påverka sin livssituation
 3. Höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 4. Ökar delaktigheten i kulturlivet

Resurssida för föreningar och cirkelledare

Resurs-sidan hittar ni som förening allt från studiematerial, utbildningar, skrivtips och marknadsföring av ditt evenemang till digitala formulär och dokument. 

Bli pedagogiska cirkelledare

Vår kostnadsfria cirkelledarutbildning ger er kunskap och verktyg som ni kommer att ha nytta av i många sammanhang, som demokratiskt lärande, kommunikation och ledarskap. Läs mer om att bli cirkelledare här.

Arrangera hos oss

Vill ni arrangera en föreläsning, anordna en workshop eller visa en film? ABF-huset på Spånehusvägen kan användas till många olika arrangemang! Salarna går att låna på både vardagar och helger, dag- och kvällstid. Våra lokaler är gratis att låna när ni arrangerar verksamhet med ABF. Läs mer om att arrangera hos ABF Malmö här.

3x3: ABF Malmös utbildningar för er som samarbetar med oss

 • ABF erbjuder utbildning inom projekt, arrangörskap, kommunikation och ledarskap.
 • Utbildningarna riktar sig till er som är en förening, social rörelse eller annat nätverk. Vi som studieförbund finns för att stötta er egen bildning och utveckling.
 • Ni väljer vilka utbildningar som är relevanta för er. Utbildningarna hålls i studiecirkelform på ABF Malmö. Du hittar dem här.

Starta en ny förening

Om du vill starta en helt ny förening kan du starta den i samråd med ABF Malmö. Vi kan ge dig resurser och tips på hur du enklast går tillväga, samt ser till att ni får de utbildningar som behövs för att driva en förening. Om du vill läsa mer om hur man kan starta en förening kan du besöka verksamt.se.

Vill ni träffa oss?

Ni kan boka en tid med någon av oss på ABF Malmö för att diskutera föreningens utbildningsbehov så att ni kan planera den folkbildande verksamheten. Vi kan till exempel boka in cirkelledarutbildningar och visa det senaste studiematerialet. Du hittar kontaktuppgifter till oss här.