Hoppa till huvudinnehåll

10 sätt att skriva tillgängligt

Många rubriker, eller inga alls? Kort eller detaljerat? Vi stöttar dig i hur du kan skriva en tydlig innehållsbeskrivning till din studiecirkel eller evenemang.

1. Börja med det viktigaste först

Inledningsvis är det bra att kort beskriva studiecirkeln eller evenemanget i sin helhet. Vad det är, när det hålls och vad man som besökare kan förvänta sig att lära. Fånga läsaren direkt! 

2. Använd rubriker och mellanrubriker

Det är enklare för läsningen och för ögat när din text är uppdelad, strukturerad och sorterad. Använd flera, genomtänkta rubriker. Ska rubrikerna vara beskrivande, som i denna listan, eller ska de vara spännande och skapa nyfikenhet? Använd mellanrubriker, om så behövs.

3. Skriv enkelt så att alla förstår

Använd ett enkelt och tillgängligt språk. Undvik svåra ord och vaga beskrivningar. Skriv så att alla – oavsett hur insatt den är inom ditt område – förstår vad du menar. 

4. Skriv all relevant information

För att underlätta både för arrangör och besökare så är det viktigt att informera om allt relevant som tider, plats, kostnad och en kontaktperson. Hur tar man sig till byggnaden? Behöver man anmäla sig på förhand? Är lokalen tillgänglighetsanpassad? När börjar och slutar föreläsningen? Kan man betala via Swish? Får man lov att ta med sig sin hund? 

5. Hänvisa läsaren vidare

Har du en hemsida, ett Instagramkonto eller en besökslokal? Ge besökaren möjlighet att vända sig till andra medier eller forum. Där kan den fördjupa sig i er verksamhet eller i ämnesområdet. 

6. Dela upp texten i kortare stycken

En tanke per stycke, är en bra riktlinje. Många skumläser texter i ett snabbt tempo, att därför hålla styckena korta och tydliga underlättar för de läsare som använder denna lässtil.

7. Använd punktlistor

Att använda siffer- eller punktlistor är ett bra sätt att strukturera information. Som till exempel den här listan! 

8. Skriv vad du menar

Tänk på att kroppspråk, ögonkontakt, tonläge och gester saknas i den skrivna texten. Den skrivna texten kallas för icke-verbal kommunikation. Därför är det extra viktigt att skriva vad du faktiskt menar. Fundera på hur din text mottas och läses av andra. 

9. Tänk igenom före vad du vill uppnå

Vad är det som ska uppnås med texten? Vill du skapa nyfikenhet eller inspirera? Vill du uppmana till handling? Att fundera kring syftet med texten är ett bra sätt att planera sitt skrivande. 

10. Locka och inspirera! 

Vi vill locka och inspirera så att fler hittar vår verksamhet. Du är en viktig grundsten i detta. Det du skriver och säger syns och påverkar vår breda verksamhet – i vilken du är en del. Gå vidare med våra tips för hur du når ut till fler här.