Till sidans huvudinnehåll

Ingen miljörättvisa utan social rättvisa!

Sydafrika är en 'hot spot' för klimatförändringar och ett av världens mest ojämlika länder. Miljoner människor saknar tillgång till en hälsosam miljö och bostad, rent vatten, sanitet och en fungerade avfallshantering. I slutet av februari gjorde en grupp medarbetare och förtroendevalda från ABF i Skåne en resa till kollegorna i Kapstaden.

Publicerad 2023-03-20

ABFs internationella arbete

Genom Olof Palmes Internationella Center och Sida ingår vi tillsammans med ABF Helsingborg, ABF MittSkåne, ABF Nordvästskåne, ABF Malmö och ABF Sydvästra Skåne i två biståndsprojekt med de sydafrikanska organisationerna Environmental Monitoring Group (EMG) och Soundz of the South (SoS). Organisationerna har gemensamt att de utgår från kraften i lokalsamhället och kämpar för rättvis omställning.

Lära tillsammans genom erfarenhetsutbyte

I slutet av februari gjorde en grupp medarbetare och förtroendevalda från ABF i Skåne en resa till kollegorna i Kapstaden och fick bland annat träffa Clifford Ceasar som samarbetar med EMG och utbildar ungdomar på Pelican Park High School i ekologisk odling. Han berättade om hur den största utmaningen i Sydafrika är att det är svårt för människor att få tillgång till mark, om hur arbetet med odling på skolan stärker lokalsamhället och om hur kunskapen växer genom erfarenhetsutbyte:

”Accesss to the land is the biggest issue. We want to develop a foodfarm with herbs, fruit trees and chickens. It’s all about diversifying your farmers operations. When you struggle with one, you can use the other. You have to think the whole way, there’s so much more than farming. Do we actually see knowledge grow in the community? Once the students plant the seeds, they take the responsibility. They even produce organic pesticides from our onion, garlic and chili. It’s as easy as that! Sharing your experiences of farming with others allows us to grow as a farmer.”

Folkbildning bygger internationell solidaritet

Projekten visar hur folkbildningen bygger internationell solidaritet och kan sprida kraften i det viktiga internationella biståndet. En rättvis omställning är ett demokratiarbete som förenar lokala vardagsfrågor och globala utmaningar oavsett var vi bor – tillsammans gör vi en annan värld möjlig!

Vill du veta mer?

Kontakta emma.ley@abf.se om du har idéer om folkbildningsverksamhet för rättvis omställning och internationell solidaritet eller om du vill veta mer om projekten i Sydafrika.

 

Dela artikeln