Till sidans huvudinnehåll

Debattartikel i Norrbottens Kuriren

Att säkerställa närvaro och tillgång till bildning i glesbygd är en komplex men nödvändig utmaning, speciellt när avstånden är långa. Våra gemensamma insatser behövs för att låta hela Sverige leva, skriver debattörerna.

Publicerad 2024-07-01

Folkbildningens betydelse för livskraften i Norrlands glesbygd

Att säkerställa närvaro och tillgång till bildning i glesbygd är en komplex men nödvändig utmaning, speciellt när avstånden är långa. Våra gemensamma insatser behövs för att låta hela Sverige leva, skriver debattörerna.

Sverige är ett land med avsevärda geografiska utmaningar. I Norr där avstånden ofta mäts i mil snarare än kilometer, blir dessa utmaningar än mer påtagliga. För att skapa en levande och blomstrande glesbygd krävs tillgång till lika möjligheter och rättigheter, och det inkluderar tillgång till bildning.

När vi tänker på bildning i glesbygd tänker vi ofta på tillgången till högre utbildning, men vi måste också tänka på de mindre formella och mer lokala formerna av bildning – de arrangemang, studiecirklar och kulturmöten som studieförbunden står för. Dessa initiativ är lika viktiga för att skapa och upprätthålla livskraftiga samhällen.

Nedskärningar i folkbildningen innebär inte bara en minskning av den formella utbildningen, det är också ett hot mot det livslånga lärandet och den sociala sammanhållning som är avgörande för glesbygdens överlevnad. Vi behöver stärka de mötesplatser som finns och skapa nya där det behövs, särskilt i de områden där politiska partier och traditionella folkrörelser har minskat sin närvaro.

Som ordförande och ombudsman för ABF Norr ser vi dagligen hur folkbildningen gör skillnad i människors liv. Vi ser hur vår närvaro stärker människor och samhällen. Vi vädjar till både lokal och nationell politik att värna folkbildningens betydelse – att skydda och stärka den, särskilt i glesbygden så vi kan fortsätta låta hela Sverige leva.

Christian Lindgren Ordförande & Eva Rögde, Ombudsman, ABF Norr

Dela artikeln