Till sidans huvudinnehåll

Grundläggande styrelseutbildning för medlemsorganisationer! 

ABF Norr och Sunderby Folkhögskola går samman för att erbjuda möjlighet för medlemsorganisationer att stärka sina styrelser. Den grundläggande styrelseutbildningen kombinerar både fysiska och digitala möten för att möjliggöra en flexibel och inkluderande lärandemiljö.

Publicerad 2024-02-12

ABF Norr och Sunderby Folkhögskola går samman för att erbjuda möjlighet för medlemsorganisationer att stärka sina styrelser. Den grundläggande styrelseutbildningen kombinerar både fysiska och digitala möten för att möjliggöra en flexibel och inkluderande lärandemiljö.

Deltagarna kommer att dra nytta av korta föreläsningar, interaktiva gruppdiskussioner och tillfällen att få svar på sina frågor. Utbildningen inleds med en gemensam dag den 14/4 där grunderna för styrelsens arbete kommer att behandlas. Därefter följer kvällsträffar med fokus på olika funktioner inom styrelsen.

Vår ambition är att ge både nyvalda och erfarna styrelsemedlemmar den kunskap och de verktyg de behöver för att framgångsrikt driva sina organisationer/föreningar.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade medlemsorganisationer. Anmälan sker online på respektive ort.

Datum för den gemensamma dagen:

– Datum: Söndag den 14/4

– Tid: 9:00-15:00

Tid för kvällsträffar:

– Tid: 18:00-20:00

För mer information och anmälan, ta kontakt med ditt lokala kontor.

Dela artikeln