Hoppa till huvudinnehåll

ABFs inkluderingspolicy

Verktygslådan för ABFs inkluderingspolicy är ett stöd till dig för att nå nya målgrupper och hitta metoder för att välkomna alla. Med den når vi målet att ABF ska spegla samhället som vi vill att det ska vara.

Välkommen till ABF:s inkluderingspolicy

Verktygslåda för tanke till handling

Oavsett din roll eller ditt uppdrag inom vår organisation så är du viktig i arbetet med att förverkliga det övergripande målet om ett jämlikt och inkluderande ABF.

Genom att använda verktygslådan kan du fördjupa dig i delar du behöver utveckla och få checklistor och guider till allt från hur du syntolkar på Facebook till hur du skriver en tillgänglig text.

Det här är inkludering inom ABF: kort om vår policy

Allas lika rätt att delta är en viktig del av ABFs värdegrund. I vårt folkbildningsarbete ger vi människor möjligheter att bilda och utveckla sig själva. Den positiva gemenskap och inkludering vi vill se i samhället i stort ska också känneteckna vår organisation och vår verksamhet.

ABFs inkluderingsarbete handlar om att skapa mer jämlikhet på alla nivåer. Alla i ABF har både en möjlighet och ett ansvar att ta bort hinder för inkludering. Tillsammans jobbar vi för ett ännu mer inkluderande ABF.

Inkludering är viktigt på alla nivåer i ABF, och för alla som är verksamma: förtroendevalda, anställda och cirkelledare. Aktiv inkludering är att ställa frågan: Vad gör jag och vad gör vi som hindrar eller hjälper oss att leva vår värdegrund?

Det finns förstås lagar för det arbetsrättsliga perspektivet på inkludering och icke-diskriminering, och dem ska ABF självklart följa. Här beskriver vi vad ABF vill göra utöver det, med fokus på vår organisation och verksamhet.

Ladda ner inkluderingspolicyn i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)