Hoppa till huvudinnehåll

Verktygslåda för ett inkluderande ABF

Denna verktygslåda ger dig möjlighet att lära dig om inkludering och att handha verktyg så att du kan gå från ord till handling. Aktiv inkludering är att ställa frågan: Vad gör jag och vad gör vi som hindrar eller hjälper oss att leva vår värdegrund?

Var börjar jag?

För att alla ska få samma bas att stå på i inkluderingsarbetet, bör du och dina kollegor börja med introduktionsutbildningen. Verktygslådan innehåller också ett antal verktyg och fördjupningar som du med dina kollegor kan använda i ditt fortsatta inkluderingsarbete. 

För att komma vidare efter introduktionsutbildningen kan du och dina kollegor skissa på handlingsplaner för det fortsatta arbetet med verktygslådan och det övergripande inkluderingsarbetet.