Hoppa till huvudinnehåll

De 7 diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringslagen utgår från sju diskrimineringsgrunder. De har tagits fram för att göra oss medvetna om de grupper som det är förbjudet att diskriminera emot.

Diskrimineringsgrunderna beskrivs på Diskrimineringsombudsmannens webbplats så här:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Gå till PDFen för att fördjupa dig i diskrimineringsgrunderna och ta del av diskussionsfrågorna.