Hoppa till huvudinnehåll

För dig som leder introduktionsutbildningen

Vad roligt att just du ska hålla i introduktionen till ABFs utbildning med utgångspunkt i Verktygslåda för ett inkluderande ABF!

Utbildningen tar cirka 4 timmar plus pauser. Utgå från körschemat och anpassa utbildningen efter gruppens behov. En del övningar är tidssatta, medan andra kan ta olika tid i olika sammanhang beroende på vad som intresserar gruppen mest. Håll koll på klockan, så att tiden inte rusar iväg!

Börja med att sätta gemensamma spelregler

Inled passet med att ni sätter upp gemensamma spelregler. Det gör ni
genom att tillsammans prata igenom hur ni ska agera gentemot varandra under dagen. Det kan vara svårt att sätta ord på hur man gör när man inkluderar. Därför behöver alla känna att det är ett tryggt rum
och ett sammanhang där alla blir respekterade och hörda, och där alla
får prata till punkt.

Använd reflektionsfrågorna – eller gör egna!

Du hittar alla texter via verktygslådan eller i den samlade pdf:en. Läs gärna igenom dem i förväg, så att du lättare kan lyssna in vilka reflektioner som gruppen har. Till varje text finns det frågor du kan använda om du vill. Självklart kan du också göra egna reflektionsfrågor till materialet.

Vill gruppen lära sig mer?

Avsätt tid under utbildningen för att diskutera vilka behov och vilket
intresse som finns för att lära mer – individuellt eller i grupp. Det finns
föreslaget fördjupningsmaterial, och självklart är det också fritt fram för
gruppen att plocka fram eget material kring inkludering och jämlikhet.
Det finns även instruktioner för gruppskattningstestet.

Körschema för introduktion – ca 4 timmar effektiv tid (plus pauser)

Gå igenom materialet tillsammans och diskutera frågeställningarna.

1. Ta fram gemensamma spelregler. Inkludering här och nu! Hur ska
gruppen arbeta idag för att alla ska bli delaktiga och respekterade
under samtal, diskussioner och övningar?

2. Gå igenom inkluderingspolicyn och dess syfte.

3. Gå igenom inkluderingspolicyns koppling till ABFs idéprogram och
värdegrund.

4. Gå kort igenom diskrimineringsgrunderna.

5. Normer och makt

6. Inkludering – hur funkar det hos oss? Gör ett gruppskattningstest
– tar ca 1 timme. Ledarintruktioner för grupptestet.

7. Avsluta med att alla får säga vad de tar med sig från utbildningen in i arbetet med handlingsplanerna.

Om det finns tid över under utbildningen kan ni också arbeta med
övningen tips för inkludering i praktiken eller Ett steg framåt! – övning (pdf).