Hoppa till huvudinnehåll

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningen är det första steget i verktygslådan för inkluderingspolicyn och ett sätt för hela organisationen att få samma bas att arbeta utifrån.

Inkluderingsutbildning ABF

Körschema för introduktion – ca 4 timmar effektiv tid (plus pauser)

  • Ta fram gemensamma spelregler. Inkludering här och nu! Hur ska gruppen arbeta idag för att alla ska bli delaktiga och respekterade under samtal, diskussioner och övningar?
  • Gå igenom inkluderingspolicyn och dess syfte.
  • Gå igenom inkluderingspolicyns koppling till ABFs idéprogram och värdegrund.
  • Gå kort igenom diskrimineringsgrunderna.
  • Normer och makt
  • Inkludering – hur funkar det hos oss? Gör ett gruppskattningstest – tar ca 1 timme.
  • Avsluta med att alla får säga vad de tar med sig från utbildningen in i arbetet med handlingsplanerna.
  • Ett steg framåt! – övning (om ni har tid)
  • Gå igenom materialet tillsammans och diskutera frågeställningarna.

 Gå till PDFen för att ta del av hela introduktionsutbildningen.