Hoppa till huvudinnehåll

Skissa på en handlingsplan

Att jobba inkluderande inom organisationen är ingen punktinsats. Därför behöver vi formulera en gemensam vision för inkluderingsarbetet i form av en handlingsplan.

Två handlingsplaner

En handlingsplan bör bygga på lärdomar från verktygslådan och inkluderingspolicyn samt övriga styrdokument. Genom att följa fem steg kan du och dina kollegor skapa en kortsiktig handlingsplan och en långsiktig.

Den kortsiktiga handlingsplanen handlar om att i närtid lägga upp arbetet med verktygslådan.

Den långsiktiga handlingsplanen handlar om det kontinuerliga arbetet med inkludering och är ett resultat av introduktionsutbildningen och den kortsiktiga planen. 

Gå till PDFen för att fördjupa dig i hur ni skapar handlingsplanerna och ta del av diskussionsfrågorna.