Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer

ABFs riktlinjer 2019-2022 beskriver prioriteringar för perioden och hjälper organisationens förmåga att omvandla idéprogrammets visioner till konkret verksamhet.

ABFs riktlinjer utgår från vårt idéprogram och antogs av förbundsstämman den 23 april 2018. Tillsammans med idéprogrammet är riktlinjerna utgångspunkten när varje del av ABF tar fram operativa mål i strategier, verksamhets- och handlingsplaner.