Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer

ABFs riktlinjer 2023-2026 beskriver prioriteringar för perioden och hjälper organisationens förmåga att omvandla idéprogrammets visioner till konkret verksamhet.

ABFs riktlinjer utgår från vårt idéprogram och antogs av förbundsstämman den 25 april 2022. Tillsammans med idéprogrammet är riktlinjerna utgångspunkten när varje del av ABF tar fram operativa mål i strategier, verksamhets- och handlingsplaner.