Hoppa till huvudinnehåll

Så är ABF organiserat

ABF finns i alla landets kommuner. Vi består av 51 avdelningar på lokal nivå, 21 distrikt på regional nivå och en förbundsexpedition på nationell nivå.

Varje enhet är en egen juridisk person med fristående styrelse samt egna medlems- och samarbetsorganisationer. Förbundstämman är högsta beslutande organ. Den består av 140 ombud, dels utsedda av de nationellt anslutna medlemsorganisationerna, dels av ABFs avdelningar och distrikt. Förbundstämman sammanträder vartannat år.

Lokal nivå: ABF-avdelningen

Det är på din lokala ABF-avdelning som du kan gå en studiecirkel. Förutom studiecirklar erbjuder många avdelningar även kurser, föreläsningar och kulturevenemang. 

Regional nivå: ABF-distriktet

ABF-distriktet är en regional serviceenhet för de lokalavdelningar som finns i området. På distrikten anordnas ofta utbildningar för cirkelledare och kurser som förbereder personer inför exempelvis styrelsearbete.

Nationell nivå: ABFs förbundsexpedition

Förbundsexpeditionen fungerar som ett stöd för hela ABF-organisationen. Både administrativt stöd som ekonomi och IT men även genom att stödja utvecklingen av verksamheten i hela landet.

ABF kontor 2015