Hoppa till huvudinnehåll

ABFs litteratur- och kulturstipendium

ABFs litteratur- och kulturstipendium delas ut till personer som inspirerar och ingjuter mod, engagerar och kritiserar samt visar på vikten av solidaritet.

Sedan 1949 har ABF delat ut ett litteraturstipendium, och 2014 utökades stipendiet till att också omfatta andra kulturyttringar. Stipendiet syftar till att uppmärksamma kulturarbetare som skapar och skildrar för att förändra. Det kan inte sökas utan delas ut efter beslut av ABFs förbundsstyrelse. Stipendiesumman är på 100 000 kronor.

Tidigare litteratur- och kulturstipendiater

2023 – Nils Petter Löfstedt

2022 – Mats Jonsson

2021 – Annica Carlsson Bergdahl och Elisabeth Ohlson

2020 – Anneli Jordahl

2019 – Gabriela Pichler

2018 – Jenny Wrangborg 

2017 – Robert Nyberg

2016 – Eija Hetekivi Olsson

2015 – Knutte Wester

2014 – Kristian Lundberg

2013 – Daniel Poohl

2012 – Susanna Alakoski

2011 – Liv Strömquist

2010 – Alexandra Coelho Ahndoril

2009 – Marjaneh Bakhtiari

2008 – Peter Birro

2007 – Åsa Linderborg

2006 – Elsie Johansson

2005 – Mats Berggren

2004 – Fredrik Ekelund

2003 – Agneta Elers-Jarleman

2002 – Göran Greider

2001 – Anna-Clara Tidholm, Thomas Tidholm

2000 - Kjell Eriksson

1999 – Jila Mossaed

1998 – Per Nilsson

1997 – Gunilla Linn Persson

1996 – Henning Mankell

1994 – Mats Wahl

1993 – Inger Edelfeldt

1992 – P O Enquist

1991 – Sun Axelsson

1990 – Bengt Berg

1989 – Magnus Dahlström

1988 – Ernst Brunner

1987 - Max Lundgren

1986 - Marit Paulsen

1985 – Helga Henschen

1984 - Nine Christine Jönsson

1983 – Håkan Boström

1982 – Karl-Rune Nordkvist

1981 – Bengt-Erik Hedin

1980 - Lennart Frick, Rune Nordin

1979 – Ulla Ekh

1978 - Nils Parling

1977 – Torgny Lindgren

1976 – Anna Carin Eurelius, Monika Lind

1975 – Bernt Jönsson

1974 – Reidar Jönsson

1973 – Carin Mannheimer

1972 – Folke Fridell

1971 – Lennart F Johansson, Thorstein Bergman

1970 - Sune Jonsson

1968 – Macke Nilsson, Yngve Tidman

1967 – Kent Andersson

1966 – Staffan Beckman

1965 – Peter Weiss

1964 - Helge Åkerheim, Katarina Taikon

1963 – Harald Forss

1962 – Carl-Emil Englund

1961 – Sture Andersson, Bo Sköld

1960 - Carin Beckius, Gunnar Ericsson

1959 – Lennart Fröijer, Åke Wassing

1958 – Ragnar Thoursie, Sandro Key-Åberg

1957 – Walter Dickson

1956 – Erik Jonsson

1955 – Svante Foerster, Olof Hallsten

1954 – Stig Carlsson

1952 – Birger Norman

1950 – Albert Olsson, Folke Fridell, Helmer Grundström

1949 – Stig Sjödin, Axel Strindberg