Hoppa till huvudinnehåll

Arbetarrörelsens kulturfond

Genom arbetarrörelsens kulturfond arbetar ABF, LO och LO-förbunden tillsammans för att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen.

ABF, LO och LO-förbunden driver tillsammans Arbetarrörelsens kulturfond. Fonden initierar egna projekt och ger anslag till lokala kulturaktiviteter. Arbetarrörelsens kulturfond stödjer idéburen kultur som ett sätt att politiskt verka för arbetarrörelsens värderingar. Ansökan görs tillsammans med ABF-avdelning/ABF-distrikt och LO-förbundsavdelning/LO-distrikt/LO-fack. Det är viktigt att kulturaktiviteten riktar sig mot LO-medlemmar. Kulturfondens medfinansiering kan maximalt uppgå till 50 procent av den totala projektkostnaden.

För att vi ska hantera en ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ansökan är komplett ifylld.
  • Det sökta beloppet är högst 50 procent av den totala kostnaden.
  • Det framgår på vilket sätt arrangemanget kommer att nå, eller arbeta för att nå, LO-medlemmar.
  • Fonden hinner behandla ansökan innan arrangemanget börjar.

Ansökningar som inte överstiger 10 000 kronor hanteras löpande. Ansökningar av detta slag måste skickas in senast 30 dagar innan arrangemanget går av stapeln.

Ansökningar som överstiger 10 000 kronor hanteras på fondens möten. Ansökningar måste skickas in senast 14 dagar innan fondens möte. Arrangemang som påbörjas innan fonden hinner ha möte hanteras inte. Datumen för fondens möten finns på denna sida.

Observera att beviljade medel betalas ut genom fakturering, och att det då krävs ett organisationsnummer. Söker du som privatperson och saknar F-skattsedel, behöver du ta kontakt med en fackavdelning, ABF-avdelning eller annan valfri juridisk enhet som hjälper dig med fakturering.

Ansökningsblanketten finns här nedanför. Spara ner på datorn, fyll i och skicka in till kulturfond@abf.se

Kulturfondens mötesplan 2023  (PDF)

Ansökan medfinansiering för lokala kulturarrangemang (PDF)

Redovisning medfinansiering för lokala kulturarrangemang (PDF)

Ansökan bokanslag (PDF)