Hoppa till huvudinnehåll

Arbetarrörelsens kulturfond

Vill du involvera kultur i ditt fackliga engagemang? Har du en unik idé för ett kulturprojekt att genomföra med dina kollegor? Då kan du söka stöd från Arbetarrörelsens kulturfond!

Arbetarrörelsens kulturfond, som drivs gemensamt av ABF, LO och dess förbund, har som syfte att stärka kulturen i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen i kulturen. Projektet ska riktas specifikt mot LO-fackens medlemmar och ansökan ska göras tillsammans med ABF-avdelning/distrikt och LO-förbundsavdelning/distrikt/fack.

Fonden kan medfinansiera upp till 50 procent av de totala projektkostnaderna.

Din ansökan behöver uppfylla följande kriterier för att vi ska kunna behandla den:

  • Ansökan är komplett och korrekt ifylld.
  • En ABF- och LO-enhet medverkar i ansökan.
  • Hur projektet kommer att nå eller arbeta för att nå LO-fackens medlemmar är tydligt angivet.
  • Fonden hinner behandla ansökan innan evenemanget påbörjas.
  • Läs igenom fondens riktlinjer för mer detaljerade kriterier och information innan du skickar in din ansökan!

Ansökningar om mindre än 15 000 kronor behandlas kontinuerligt, och måste skickas in minst 30 dagar före evenemanget.

Ansökningar som överstiger 15 000 kronor behandlas vid fondens möten och måste skickas in minst 15 dagar före mötet. Observera att evenemang som påbörjas innan fondens möte inte kommer att hanteras. Datum för fondens möten hittar du på denna sida.

Via din fackliga avdelning kan du också ansöka om bokanslag till ditt arbetsplatsbibliotek, om max 3000 kronor. Ansökan för detta finner du längre ned på sidan.

(Notera: Mindre ansökningar som mottas efter den 30 juni kommer att behandlas i mitten av augusti.)

Har du frågor om kulturfonden? Hör av dig till: kulturfond@abf.se