Till sidans huvudinnehåll

ABFs värdegrund

På denna sida går vi igenom ABFs värdegrund som utgår från vårt idéprogram “Gör en annan värld möjlig!”. Idéprogrammet är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för beslut i all vår verksamhet.

två personer står mitt emot varandra och håller händer, vi ser händer och en bit upp på armen

ABFs värdegrund

utgår från vårt idéprogram “Gör en annan värld möjlig!”. Idéprogrammet är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för beslut i all vår verksamhet.

Alla är välkomna till ABFs

verksamhet som deltagare och besökare, oavsett värdegrund. Den här sidan är främst riktad till personer som företräder ABF, det vill säga våra förtroendevalda, anställda och cirkelledare.

ABFs värdegrund utgår från idéprogrammet

  • ABFs idéprogram “Gör en annan värld möjlig!” är ABFs ideologiska kompass i vardagen och fungerar som en grund för planering, prioriteringar och beslut i all vår verksamhet.
  • Alla som representerar ABF (anställda, förtroendevalda och cirkelledare) ska stå bakom vårt idéprogram och dela våra värderingar.
  • Att öppet ta ställning för en organisation som har värderingar som står i konflikt med vårt idéprogram är inte förenligt med att vara en representant för ABF.
en hand häller upp dryck ur termos till en annan hand som håller i en vit mugg ute i naturen

ABF är en del av arbetarrörelsen

  • ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Landsorganisationen (LO), Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Ung Vänster är några av våra medlemsorganisationer.
  • ABF bildades för över 100 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod S, LO och Kooperativa förbundet. Initiativet till förbundet togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan pågick inom arbetarrörelsen.
  • Sverige har förändrats sedan ABF grundades – demokratin har satt sin prägel på samhället, välfärden har byggts upp och utbildningssystemet blivit tillgängligt för alla. Men ABFs arbete för demokrati och jämlikhet kommer aldrig att stanna upp.
två personer framför en laptop, de tittar på statistik

Studieförbunden har olika ideologier

  • I Sverige finns det nio studieförbund där alla har sin egen profil och ideologiska särart. ABF är arbetarrörelsens studieförbund, och bland våra mer än 50 medlemsorganisationer finns bland annat flera partier, fackförbund och intresseorganisationer representerade.
  • Andra ideella organisationer, exempelvis partier, är medlemmar i andra studieförbund vars inriktning de delar värdegrund med.
ABFs sekundära logotyp röd bakgrund med vit ellips med ABF i

ABF är en ideell förening

och därmed en del av civilsamhället, också kallat ideell sektor eller föreningslivet. ABF är alltså inte en del av det som kallas för offentlig sektor, det vill säga verksamhet som styrs av politiker och är underställda stat, regioner eller kommuner. ABF styrs av våra förtroendevalda som fattar självständiga beslut utifrån vårt idéprogram. ABF samverkar dock oftast med den offentliga sektorn och, i likhet med stora delar av föreningslivet, tar vi del av bidrag och stöd från stat, regioner och kommuner.