Till sidans huvudinnehåll

Bokcirkel: Grunderna i folkbildning

Vad är folkbildning? Utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden är det korta svaret. I bokcirkeln ”Grunderna i folkbildning” får du tillsammans med andra utforska det längre svaret på frågan. Med utgångspunkt i böcker från ABFs Folkbildarlåda får ni fördjupa er i studier och samtal om folkbildningens idéer och betydelse.

en person läser genom ett lexikon på bordet bakom ligger tre böcker

Förkunskaper

Bokcirkeln kan genomföras av alla som vill få en grundläggande förståelse om folkbildning. Observera att ABF har rättigheter för att använda Folkbildarlådan även utanför ABF. Det finns därför möjlighet även för andra än anställda och förtroendevalda inom ABF att använda de texter som ingår i ABFs folkbildarlåda.
händer flyttar på böcker i en hög på ett bord

Om bokcirkeln

I en klassisk bokcirkel träffas ni i en mindre grupp (cirka 3-12 personer) för att studera vissa utvalda böcker som ingår i ABFs Folkbildarlåda. Folkbildarlådan kompletterar ABFs idéprogram med texter om folkbildningens idéhistoria, demokrati- och folkrörelsearbete, vuxnas lärande, studiecirkeln, bildning och kultur, samhällsnytta samt kring folkbildningens utmaningar i en ny tid.

Moment och litteratur

Bok 1: Folkbildningens idéhistoria

Boken beskriver några av de bärande idéerna i folkbildningens utveckling, med idéhistorikern Bernt Gustavsson som författare. Texter:

  • Folkbildningens idéhistoria (Bernt Gustavsson)

Bok 2: Folkbildningen i en ny tid

Boken handlar om vår tids utmaningar. Varför och för vem finns ABF? Här finns texter av Camilla Lundberg Ney, Tora Färnström, Diana Mulinari, Loa Brynjulfsdottir, Gösta Vestlund, Stefan Backius och Henrik Nordvall. Texter:

  • Om nya och gömda röster (Camilla Lundberg Ney)
  • Klass i förändring (Tora Färnström)
  • Antirasistisk feminism (Diana Mulinari)
  • #MeToo: Könsbaserat våld kan stoppas (Loa Brynjulfsdottir)
  • Folkbildningsarbete och värderingsförändringar (Gösta Vestlund)
  • ABF och radikaliseringens vågor (Stefan Backius och Henrik Nordvall)

Bok 3: Att göra en annan värld möjlig

Boken handlar om lokalt och globalt folkbildningsarbete. Medverkar gör Hans Abrahamsson, Pelle Åberg och Saliem Patel. Texter:

  • Folkbildning som globalt och lokalt kitt (Hans Abrahamsson)
  • Folkbildning i estnisk tappning (Pelle Åberg)
  • Study circles: Solidarity through learning (Saliem Patel)

Alla dessa böcker ingår i ABFs Folkbildarlåda som går att beställa i ABFs webbutik. Som ett stöd för Folkbildarlådans användning finns även en studiehandledning.

en person som läser noter bakifrån

Starta bokcirkel

Starta bokcirkeln tillsammans med några kollegor. Du som inte är anställd eller förtroendevald inom ABF kan starta en studiecirkel via din lokala ABF-avdelning. Läs mer om vad en studiecirkel är för något eller kontakta din ABF-avdelning och berätta att du vill starta igång en bokcirkel.