Till sidans huvudinnehåll

Folkbildningslådan

Om folkbildarlådan

För att utveckla vårt folkbildningsarbete så behöver vi kunskap och levande samtal om den idétradition vi är en del av. Folkbildarlådan kompletterar ABFs idéprogram med texter om folkbildningens idéhistoria, demokrati- och folkrörelsearbete, vuxnas lärande, studiecirkeln, bildning och kultur, samhällsnytta samt kring folkbildningens utmaningar i en ny tid.

Innehållet i lådan

Folkbildarlådan innehåller nio volymer med 44 texter om folkbildningens och vuxenlärandets grunder. Många texter baseras på folkbildnings- och vuxenpedagogisk forskning. Andra texter är hämtade från folkbildningens egen idédebatt.

  1. Folkbildningens idéhistoria
  2. Folkbildningens och ABFs idéhistoria
  3. Demokratiarbete
  4. Vuxnas lärande
  5. Studiecirkeln
  6. Bildning och kultur
  7. Folkbildningens idé och nytta
  8. Folkbildning i en ny tid
  9. Att göra en annan värld möjlig

Studiehandledning

Som ett stöd för Folkbildarlådans användning i studier och samtal om folkbildningens och vuxenlärandets grunder finns även en studiehandledning.

Kortfilmer

Vid sidan av folkbildarlådans texter finns det även kortfilmer med för närvarande tre av
författarna. Filmerna innehåller material ur författarnas föreläsningar från inspirationsveckan ”Folkbildning om folkbildning” som ägde rum 2018 på Brunnsviks folkhögskola. Se filmerna på Youtube (extern länk).

Kortfilmer

Folkbildning om folkbildning

ABFs folkbildarlåda är en del av vårt arbete med att folkbilda om folkbildningens idé och betydelse. För att vara idébärande in i framtiden behöver vi förena idégrunden med vår tids förutsättningar och utmaningar. ABF och hela folkbildningen behöver många kunniga idébärare. Läs mer om detta arbete och om vår syn på folkbildning i vårt  idéprogram och våra riktlinjer.