Gå till innehåll

Så finansieras vår verksamhet

ABFs verksamhet finansieras till största delen med bidrag från stat, landsting och kommun samt med avgifter från deltagare och medlemsorganisationer. ABF centralt får statsbidrag, och fördelar sedan ut det till lokalavdelningarna utifrån deras verksamhets omfattning.

läxläsning

Staten har följande syften med att ge bidrag till folkbildningen:

• Att stärka och utveckla demokratin.

• Att bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande.

• Att främja en verksamhet som ger människor möjlighet att påverka sina egna liv, och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.

Prioriterade mål för staten är att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Personer med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa utgör särskilt viktiga målgrupper för statens ekonomiska stöd. 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 april 2015.