Hoppa till huvudinnehåll

Smedjebackens första tvättstugebibliotek

Publicerad

Smedjebackens bibliotek, ABF Dala Finnmark, Hyresgästföreningen Malmen och Länsbibliotek Dalarna har tillsammans, via Länsbibliotek Dalarna, sökt och blivit beviljade pengar ifrån Statens kulturråd för att starta upp ett tvättstugebibliotek samt sätta nytt fokus på kommunens tre arbetsplatsbibliotek.

Vi vill inspirera till ökat läsande bland vuxna och deras barn i Smedjebacken genom att nå nya och ovana läsare på tre arbetsplatsbibliotek och i en hyresfastighet, som får ett tvättstugebibliotek. Genom att stärka gamla former och finna nya i samarbetet mellan studieförbund, Hyresgästföreningen och biblioteket.

Bokombudsutbildning, författarbesök och böcker för vuxna och barn kommer att erbjudas.

I anslutning till en utav tvättstugorna på Malmen, på Malmvägen 6, har det skapats ett tvättstugebibliotek, ett rum där grannar kan umgås på ett förutsättningslöst sätt, dela med sig av sina bokupplevelser och skaffa sig nya. Hit kan man gå när man tvättar, för att läsa eller låna en bok och koppla av en stund.

Här erbjuds skön- och faktalitteratur, ljudböcker och bilderböcker.

Biblioteket står för urval och bokkännedom, tanken är ett aktuellt och kvalitativt bokbestånd.

Vi har, i samband med starten av tvättstugebiblioteket, haft en bokombudsutbildning, dels för ansvarig av det nya tvättstugebiblioteket, samt för bokombud på kommunens tre arbetsplatsbibliotek (Ovako, Komhall och SEAB) Suzanne Lazar ifrån Skådebanan Dalarna ledde bokombudsutbildningen.

I samband med upprättandet av tvättstugebiblioteket vill vi ingjuta ny energi och nå fler anställda på de tre arbetsplaserna i kommunen som har arbetsplatsbibliotek. Målet är att bokombud i tvättstugan och på de tre arbetsplatsbiblioteken i Smedjebacken ska inspireras att locka sina arbetskamrater till läsning. De vuxna blir läsande förebilder för barn och unga, man får upp ögonen för vikten och nöjet av berättande för barn och ungdom och hur böcker och berättelser påverkar oss människor.

Föreläsningar och författarbesök för samtal om litteraturen arrangeras. Inom detta tvättstugeprojekt kommer vi att ha en föreläsningsserie under våren. Dessa kommer även att vara öppna för allmänheten.

13 februari Göran Greider - samtal med Ulf Lundén, Smedjebackens bibliotek, kl. 18.00

22 februari Bisse Falk, tvättstugebiblioteket Malmen, kl. 13.00

23 april Monica Borg, Aspenströmprogram, Smedjebackens bibliotek, kl. 18.00

Detta är det första tvättstugebiblioteket i Dalarna, som upprättas med hjälp av folkbiblioteket. Vi är medvetna om att det runt omkring oss i hyreshusen i Dalarna finns så kallade spontanbibliotek, som även dessa kallar sig för tvättstugebibliotek. Ett spontanbibliotek är en samling böcker som ställs dit av någon person som tycker att det borde finnas en boksamling där. Förmodligen en person som själv gjort en hyllrensning och vill att andra ska få del av läsupplevelsen.

Spontanbiblioteken kan man finna på många ställen, i tvättstugor, på restauranger, i fjällstugor..., ja listan kan göras hur lång som helst.

Dessa spontanbibliotek är hur bra som helst, men ska inte jämföras och/eller blandas ihop med ett bibliotek som upprättas av folkbiblioteket.

Berättar Marie Ohlsson, bibliotekschef & Eva Långberg, ABF