Till sidans huvudinnehåll

#RörInteMinStudiecirkel

Folkbildningen är avgörande för Sveriges livskraft och mångfald, oavsett områdets karaktär, från stad till land. ABF når människor där de är och spelar en nyckelroll utanför storstadsområden. Nedskärningar hotar viktiga kulturresurser och mötesplatser som Folkets hus och hembygdsföreningar. Det handlar om att bevara kultur, hantverk och konst och skapa plattformar för deltagande i demokratin. ABF finns närvarande i Sveriges alla kommuner, från Tomelilla till Haparanda, med verksamhet året om.

Publicerad 2023-12-01

– Det vittnar om både okunskap och förakt för vanligt folk, för möjligheten till kultur och fler livschanser, för en demokratisk och föreningsmässig infrastruktur i hela landet, säger ABFs förbundssekreterare Annica Dahl. För det Sverige som finns utanför storstäderna. Och för storstädernas förorter. På ställen där vi behövs mest. Där folkbildningen fyller störst roll.

Studieförbunden är avgörande för kulturen utanför storstäderna och för tillgänglig folkbildning i hela Sverige. De når grupper långt från makten, erbjuder språkkurser och främjar kreativitet samt samhällsengagemang.

Nedskärningarna riskerar att skapa klyftor och minska tillgängligheten till kunskap och bildning i hela landet. Vi måste diskutera konsekvenserna och hitta lösningar för att säkra folkbildningen.

Skriv under! Upprop för att rädda folkbildningen – Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

”Det M vill göra (med kulturen i Norrköping reds. Anm) är ideologiskt motiverat och en del av en större nedmontering. Är du inte lönsam, då ska du väck. Det blir extra tydligt när studieförbunden, där så mycket kultur får se dagens ljus, ska slaktas med en tredjedel. Sverige och svenska folket blir fattigare med den här politiken, inte rikare.”

– Lena Hallengren

Just studieförbunden är ofta motorn i lokalsamhället. De folkbildar, skapar mötesplatser och mening. Det är hantverk, språk, hembygdskunskap och bokcirklar som stärker demokratin och fungerar som kitt mellan människor! Studieförbunden gör det möjligt att inte bara bo utan leva, i hela Sverige.”

– Alice bah Kuhnke

Ett collage. En man och en biodlare står framför en rad hus på en gata.

Folkbildning gör hela Sverige rikare

Stöd för kvinnor på väg in i arbetslivet i Mjölby

ABF Östergötland och Hyresgästföreningen i Mjölby skapade tillsammans kursen ”På väg till jobbet” riktad till kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Kursen svarade på behoven hos kvinnor i ett socioekonomiskt utmanande område i Mjölby.

Hyresgästföreningen, engagerad i samhället, identifierade kvinnornas önskan att förbättra sina svenska kunskaper och ta steg in i arbetslivet. Cykling introducerades som ett praktiskt transportmedel för att underlätta jobbsökandet. ABF bidrog med trafikkunskaper, språkträning och samhällsinformation, nödvändiga för att stärka deltagarnas självförtroende och underlätta övergången till arbetslivet. Tillsammans med Arbetslivsresurs skapades en plattform för att presentera det stöd de kunde erbjuda.

Kursen utforskade ämnen som A-kassa, friskvård och föräldraskap i Sverige, vilket gav deltagarna möjlighet att bredda sina kunskaper och känna sig mer förberedda inför framtiden.

En gemensam resa mot integration och sysselsättning i Sandviken

Projektet grundar sig på tron att utveckling är en gemensam resa. Genom att arbeta ”Hand i Hand” skapas verklig påverkan, mål uppfyllnad och möjlighet för att skapa förebild för integration och sysselsättning, särskilt för långtidsarbetslösa och personer med utländsk bakgrund. Vi strävar efter självförsörjning genom förenklad företagsverksamhet och vägledning.

ABF Blekinge tar ansvar för äldres digitala inkludering i Blekinge

ABF Blekinge genomför datacirklar för äldre, arbetet mot det digitala utanförskapet. Genom cirklar med fokusering på både mobiltelefoner och datorer för att öka den digitala kunskapen hos äldre.

Möjlighet till kommunikation i Gävleborg

ABFs samarbete med DHB (Döva och Hörselskadade Barn samt barn med språknedsättning) kompletterar det befintliga offentliga stödet till föräldrar. Praktiskt sett innebär detta ett ökat stöd för föräldrar, inklusive möjligheter för mor- och farföräldrar att lära sig teckenspråk eller tecken som stöd för att kunna kommunicera mer effektivt med sina barnbarn. Det skapar en berikande kommunikationsmiljö och fördjupar relationerna inom familjen.

#studieförbundensamlarsverige

Med anledning av de föreslagna neddragningarna till studieförbunden i statsbudgeten genomför nu ABF, tillsammans med de andra nio studieförbunden, en gemensam kampanj.  

Den 19 oktober gick alla studieförbund ut i den gemensamma kampanjen: #studieförbundensamlarsverige.

Studieförbundens branschorganisation Studieförbunden i samverkan är samordnande bakom kampanjen. Här hittar ni mer information och tips på hur man kan engagera sig. 

Skriv under! Upprop för att rädda folkbildningen – Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

Dela artikeln