Hoppa till huvudinnehåll

Ha en studiecirkel om afrofobi

Publicerad

Detta är en modern studiecirkel som utmanar svensk ojämlikhet så som den ser ut idag. Afrosvenskarnas riksorganisation (ASR) och ABF har samarbetat kring utformningen av denna studiecirkel.

Afrofobi igår och idag

Den här studiecirkeln kring läromaterialet Afrofobi igår och idag har inte kommit till för att övertyga någon om afrofobins verklighet utan för att de som redan ser den ska vara välinformerade och kunna tala med självförtroende och övertygelse i en omvärld som är riggad mot att konstruera rasism som ett individuellt problem som kan överkommas med personliga strategier.

Studiecirkeln vänder sig både till svarta och icke-svarta kursdeltagare. Den är alltså inte separatistisk men däremot är den realistisk och utgår från att ras spelar roll för våra livserfarenheter och hur vi ser världen. 

Ha en studiecirkel kring materialet

Denna studiecirkel, som bygger på läromaterialet Afrofobi igår och idag, har Afrosvenskarnas Riksorganisation tagit fram. Häftet ska ge kunskap om afrofobins historia, vilken utgör bakgrunden till det som sker i vår samtid. 

Det är indelad i två teman - dåtid och nutid - för att visa på hur afrofobin utvecklats tidigare och uttrycks idag. I slutet av häftet finns diskussionsfrågor. Vi vill uppmuntra läsarna till att diskutera, reflektera över och ta reda på mera om dåtidens och samtidens afrofobi.

Det finns även en studiehandledning.pdf som är tänkt att användas i en studiecirkel tillsammans med boken. Samla minst tre personer och bilda er – folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra!

Sätt igång med en studiecirkel här: www.malmo.abf.se/malmo/studiecirkel