Hoppa till huvudinnehåll

Nu släpps den nya antologin Det Feministiska Löftet!

Publicerad

Vi har sett feminismen ta plats i utrikespolitiken i Sverige, men vad skulle hända om den fick ett större utrymme även i andra frågor? Antologin Det Feministiska Löftet ges ut av ABF och LO.

Ett feministiskt löfte om att aldrig ge upp

Det feministiska löftet är en antologi som beskriver bristen på jämställdhet men framför allt un­derstryker möjligheterna med en mer feministisk politik och ett jämställt samhälle.

Författarna bidrar med olika perspektiv genom sina kunskaper och erfarenheter från olika delar av samhället. Det de har gemensamt är att de alla brinner för jämställdhet. I sina respektive delar i antologin har de skrivit om de områden där det finns ett underskott av jämställdhet. Men framför allt är antologin ett löfte. Ett löfte om att aldrig ge upp.

I en avslutande del har flera tongivande röster inom arbe­tarrörelsen kortfattat fått svara på vilka de främsta utma­ningarna är för att öka jämställdheten och hur arbetarrö­relsen bör ta sig an dessa utmaningar.

Boken handlar om lösningarna på hindren och förverkligandet av visioner­na om man så vill. Detta är en bok att samlas kring i en bokcirkel, att läsa på bussen och inspireras av.

Låt dig fångas upp av möjligheterna och var med i kam­pen för en bättre och mer jämställd värld!

Ladda ner eller beställ boken

Ladda ner boken gratis här.

Ha en studiecirkel kring boken

I elva kapitel görs fördjupningar av tongivande debattörer i lika många politikområden för att testa just detta. Ett tjugotal röster svarar även på hur arbetarrörelsens jämställdhetsvisioner för det tjugoförsta århundradet kan förverkligas. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan användas till enskild reflektion eller i grupp.

Vill du starta en studiecirkel och fördjupa dig i boken? Kom igång direkt här.