Hoppa till huvudinnehåll

Neurotrauma 2017

Publicerad

Vetenskaplig konferens om traumatiska hjärnskador efter skall- och nacktrauma.

Ingen ”Hjärna” vet exakt hur en hjärna fungerar men många ”Hjärnor” vet ganska mycket om hur hjärnan skadas i ett trauma och sen inte riktigt fungerar. Några av dessa ”Hjärnor” som är specialiserade på hjärnan och nervsystemet kommer till Karlstad och flyttar vår kunskap inom detta område framåt.

Vi sätter fokus på hjärnans speciella känslighet för att skadas, dennes formbarhet och plasticitet för möjligheten att rehabiliteras och läkas. Detta med den moderna neurovetenskapen som bas.

Välkommen till Neurotrauma2017 i Karlstad – en konferens som arrangeras utifrån ett kunskapsvinnande perspektiv där målsättningen är att göra ett vetenskapligt möte till en folkbildningskonferens.

Program för måndagen den 6 oktober.

Inledning
Kenneth Johansson - Landshövding

Bo-Michael Bellander - Docent i neurokirurgi, specialist i anestesi och intensivvård.
• Akut omhändertagande av personer med traumatiska hjärnskador
• Vilka biokemiska processer uppträder i hjärnan efter lätta (hjärnskakningar), medelsvåra och svåra hjärnskador och vilka kan vara skadliga på kort och lång sikt? Vilka möjligheter har vi att påverka med olika behandlingar?

Peter Sojka - Pensionerad professor i rehabiliteringsmedicin, docent i fysiologi.
• Utredning och rehabilitering av personer med traumatiska hjärnskador
• Vad säger den moderna neurovetenskapen?
• Vilka verktyg har vi att ta till för att stimulera hjärnans reparations- och nybildningsprocesser?

Aniko Bartfai - adjungerad professor i neuropsykologi. 
Christian Oldenburg -  leg psykolog, doktorand.
• Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid lätt traumatisk hjärnskada
• När är neuropsykologisk utredning indicerad, och vilka svar kan den ge?
• Neuropsykologiska aspekter på hjärntrötthet efter traumatisk hjärnskada

Lunch

Britt-Marie Stålnacke - Adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin
• Smärttillstånd efter nack- och skalltrauma. Hur påverkas smärttillstånd av postcommotionella symptom och/eller posttraumatiska stressymptom?

Lars Nyberg - Professor i neurovetenskap
• ”Hjärnans plasticitet” - Hur påverkas våra minnessystem efter traumatisk hjärnskada?
• Vikten av balans mellan hjärnans aktivitets- och vilosystem efter skada

Igor Ardoris - Mental tränare och pedagogisk konsult
• Hur hjälper vi hjärnan att vila?